Sisältöön »
 

Isyyden selvittäminen

 
 

isä ja lapsi

Jos avioliiton ulkopuolella syntyneelle lapselle haluaa samanlaisen oikeudellisen aseman kuin avioliitossa syntyneellä, on isyys vahvistettava. Se tapahtuu joko siten, että isä tunnustaa lastenvalvojalle olevansa lapsen isä tai siten, että isyys vahvistetaan oikeudenkäynnissä tuomioistuimen päätöksellä.Isyys voidaan tunnustaa myös neuvolassa jo ennen lapsen syntymää. Isyyden tunnustaminen toimitetaan  tällöin maistraattiin vahvistettavaksi, mikäli 30 päivän kuluessa lapsen  syntymästä isyyden tunnustamista ei ole peruttu. Isyyden vahvistamisen jälkeen lapsi saa isäänsä ja isänpuoleisiin sukulaisiinsa nähden oikeudellisesti pätevän sukulaissuhteen. Esimerkiksi lapsi voidaan kastaa isän nimelle, lapsella on oikeus saada elatusta myös isältään ja hänellä on oikeus periä isänsä ja isänpuoleiset sukulaisensa. Jos lapsen isä kuolee lapsen ollessa alaikäinen, on lapsella oikeus saada lapselle kuuluvaa perhe-eläkettä ja muita etuuksia isänsä jälkeen.

Isyyden selvittämisen tarkoituksena on hankkia kaikki ne tarpeelliset tiedot, joiden perusteella voidaan todeta, kuka on lapsen todellinen isä. Nämä tiedot hankitaan kuulemalla äitiä ja mahdollista isää sekä tarvittaessa oikeusgeneettisillä isyystutkimuksilla.  Äidin oikeudesta vastustaa isän selvittämistä on luovuttu 2016 alkaen. Tällä pyritään edistämään lapsen oikeutta tietää molemmat biologiset vanhempansa. Äidin sijaan päätöksen isyyden selvittämisen keskeyttämisestä voi rajatuissa tilanteissa tehdä lastenvalvoja. 

Isyyden vahvistamisen jälkeen isä on velvollinen osallistumaan lapsen elatukseen. Isyyden tunnustamisen yhteydessä vanhemmat voivat tehdä myös sopimuksen lapsen yhteishuoltajuudesta. Muuten äiti pysyy lapsen ainoana huoltajana. Mikäli isyys on tunnustettu ennen lapsen syntymää, tulee myös tunnustajasta huoltaja, kun isyys on vahvistettu.

 

Ota yhteyttä

Sosiaalityöntekijä / Lastenvalvoja
Hanna-Leena Pohjola
040 335 4014
hanna-leena.pohjola@urjala.fi

 
 
 
x