Sisältöön »
 

Aikuissosiaalityö

 
 

Nainen

Sosiaalityön tarkoituksena on mahdollistaa yksilön ja perheen elämänkriiseistä selviytyminen sekä tukea yhteisön toimivuutta vaikuttamalla asiakkaiden elinolosuhteisiin. Sosiaalietuuksien myöntämisen lisäksi sitä toteutetaan kehittämällä vaikuttavia ennaltaehkäiseviä työmuotoja ja järjestämällä yhteistyössä asiakkaan ja muiden toimijoiden kanssa hänelle tarpeelliset ja tarkoituksenmukaiset palvelut ja tukitoimet.Rina Reini-Laaksonen, perhepalveluiden koordinaattori, 040 3354015, toiminnan vastuuhenkilö

Mitä on sosiaalinen kuntoutus?

Sosiaalihuoltolain mukaan sosiaalisella kuntoutuksella tarkoitetaan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin annettavaa tehostettua tukea sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi.

Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu:

  • Sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen
  • Kuntoutusneuvonta ja -ohjaus sekä tarvittaessa kuntoutuspalvelujen yhteensovittaminen
  • Valmennus arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan.
  • Ryhmätoiminta ja tuki sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin
  • Muut tarvittavat sosiaalista kuntoutumista edistävät toimenpiteet

Arjen hyvinvoinnin lisääminen

Keskeistä on yksilöllinen apu sekä samassa tilanteessa olevien henkilöiden ja ryhmien antama tuki. Toimintoja toteutetaan kuunnellen osallistujia.

Yhteisöt ja yhteisösosiaalityö

Toteutetaan mukana olevien osallistujien kanssa sosiaalityön toimintatapoja, joissa nykyistä paremmin otetaan mukaan sosiaaliset verkostot, lähipalvelut ja henkilöiden oma-aloitteellisuus.


 
 

Pyydä apua-napin kautta voit viestittää Urjalan sosiaalitoimelle jos sinä, läheisesi, tuttavasi tarvitsee apua.
Napin kautta avautuu lomake.

Otamme sinuun kolmen päivän sisällä yhteyttä lomakkeen saatuamme, jotta voimme pohtia yhdessä miten me tai kunnan muut toimijat voisivat auttaa.

Lomakkeen voi täyttää myös nimettömänä, jolloin otamme ilmoitettuun henkilöön yhteyttä ja kysymme voisimmeko olla avuksi.

 

Ota yhteyttä!

Sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja
Hanna-Leena Pohjola
040 335 4014 (ma-to klo 11-12)
hanna-leena.pohjola@urjala.fi

Sosiaaliohjaaja Mikko Karonen 040 3354355, mikko.karonen@urjala.fi

Virka-ajan ulkopuolinen päivystys puh. 112


 
 
 
x