Sisältöön »
 

Nuorten aikuisten ohjaus- ja neuvontapalvelut

 
kuvakortit.jpg
 

Tyypillisiä tehtäviämme ovat luottamukselliset keskustelut sekä nuoren toiveesta auttaa ja tukea esimerkiksi Kelan ja Te-toimiston asioinneissa, hakea yhdessä koulu- ja työpaikkoja, ohjata sopiviin palveluihin ja suunnitella tulevaisuutta. Pääsääntöisesti ohjaus on säännöllistä, useamman kerran tapahtuvaa, mutta myös pikaiset kysymykset ovat tervetulleita.

Voit myös jättää yhteydenottopyynnön Urjalan kunnan Pyydä Apua lomakkeen kautta. Kohderyhmäämme sijoittuvat pyynnöt ohjataan Tiinalle.

 

Koulutus- ja työelämänohjaus

Nuorten Ykspaja on seinätöntä toimintaa ja on tarkoitettu 15–28-vuotiaille, vailla työ – tai opiskelupaikkaa oleville urjalalaisille nuorille. Osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen ja maksuttomuuteen. Toimintaan voi hakeutua itse, läheisen tai jonkin viranomaisen tukemana.

Toiminnan tavoitteena on tukea ja ohjata nuorta löytämään oma kiinnostuksen kohteensa koulutus – ja työelämässä. Ykspajan toimintamuotona käytetään yksilö-, ryhmä- ja palveluohjausta. Toiminnan alussa laaditaan yhdessä nuoren kanssa henkilökohtainen suunnitelma, jonka lähtökohtana ovat nuoren omat tavoitteet.

Nuorten Ykspajassa nuoret sijoittuvat pääsääntöisesti työkokeiluun kunnan eri yksiköihin, yrityksiin tai yhdistyksiin. Lisäksi ovat mahdollisia esimerkiksi työ- ja koulupaikkatutustumiset.

 

Etsivä nuorisotyö

Nuorisolain 7 b §:n mukaan etsivän nuorisotyön tavoitteena on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten palvelujen tai muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Avun vastaanottaminen on vapaaehtoista. Kohderyhmänä etsivässä nuorisotyössä ovat alle 29-vuotiaat nuoret, jotka ovat koulutuksen ja työmarkkinoiden ulkopuolella tai muuten tuen tarpeessa.  Etsivä nuorisotyö tukee, kannustaa ja innostaa nuorta kohti täysivaltaista elämää.

 

Starttipaja Nuorten Narikka

Toiminta on tällä hetkellä tauolla.

Nuorten Narikka on nuorille aikuisille tarkoitettu (16-28 v) ryhmätoiminta, joko työtoiminnan sopimuksella tai ilman.

Oma elämä - tässä ja nyt

Vaihtuvin teemoin: omat mielenkiinnon kohteet, vahvuudet, tunne, asenne ja motivaatio, sekä arjen taidot.

Omannäköinen elämä - tulevaisuus

Tutustutaan mm. erilaisiin koulutus- ja työelämän vaihtoehtoihin sekä muihin toimintoihin, jotka auttavat tulevaisuuden suunnittelussa.

Sovi tutustumisesta ja kerromme lisää!


 

Meidät tavoittaa ja ohjausta annetaan

Puhelimitse ja WhatsApp-viesteillä

Facebookissa: Nuorisoneuvoja Tiina Juutilainen

Teams-videotapaamisissa: kutsu tapaamisiin linkillä

Työtilat löytyvät kunnantalon 2. kerroksesta


 

Nuorten Ykspaja-toimintaa ja etsivää nuorisotyötä tukee                            

 

Ota yhteyttä

Nuorisoneuvoja
Tiina Juutilainen
040 335 4237
tiina.juutilainen@urjala.fi

 

Pyydä apua-napin kautta voit viestittää Urjalan sosiaalitoimelle jos sinä, läheisesi, tuttavasi tarvitsee apua.
Napin kautta avautuu lomake.

Otamme sinuun kolmen päivän sisällä yhteyttä lomakkeen saatuamme, jotta voimme pohtia yhdessä miten me tai kunnan muut toimijat voisivat auttaa.

Lomakkeen voi täyttää myös nimettömänä, jolloin otamme ilmoitettuun henkilöön yhteyttä ja kysymme voisimmeko olla avuksi.

 

 
 
 
x