Sisältöön »
 

Nuorten aikuisten ohjaus- ja neuvontapalvelut

 
kuvakortit.jpg
 

Tyypillisiä tehtäviämme ovat luottamukselliset keskustelut sekä nuoren toiveesta auttaa ja tukea esimerkiksi Kelan ja Te-toimiston asioinneissa, hakea yhdessä koulu- ja työpaikkoja, ohjata sopiviin palveluihin ja suunnitella tulevaisuutta. Pääsääntöisesti ohjaus on säännöllistä, useamman kerran tapahtuvaa, mutta myös pikaiset kysymykset ovat tervetulleita.

Voit myös jättää yhteydenottopyynnön Urjalan kunnan Pyydä Apua lomakkeen kautta. Kohderyhmäämme sijoittuvat pyynnöt ohjataan Tiinalle ja Markukselle.

 

Koulutus- ja työelämänohjaus

Toiminta on tarkoitettu 15–28-vuotiaille, vailla työ – tai opiskelupaikkaa oleville urjalalaisille nuorille. Osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen ja maksuttomuuteen. Toimintaan voi hakeutua itse, läheisen tai jonkin viranomaisen tukemana.

Nuorten Ykspajan toiminnan tavoitteena on tukea ja ohjata nuorta löytämään oma kiinnostuksen kohteensa koulutus – ja työelämässä. Ykspajan toimintamuotona käytetään yksilö- ja palveluohjausta. Toiminnan alussa laaditaan yhdessä nuoren kanssa henkilökohtainen suunnitelma, jonka lähtökohtana ovat nuoren omat tavoitteet.

Nuorten Ykspajassa nuoret sijoittuvat pääsääntöisesti työkokeiluun kunnan eri yksiköihin, yrityksiin tai yhdistyksiin. Lisäksi ovat mahdollisia esimerkiksi työ- ja koulupaikkatutustumiset.

 

Etsivä nuorisotyö

Nuorisolain 7 b §:n mukaan etsivän nuorisotyön tavoitteena on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten palvelujen tai muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Avun vastaanottaminen on vapaaehtoista. Kohderyhmänä etsivässä nuorisotyössä ovat alle 29-vuotiaat nuoret, jotka ovat koulutuksen ja työmarkkinoiden ulkopuolella tai muuten tuen tarpeessa.  Etsivä nuorisotyö tukee, kannustaa ja innostaa nuorta kohti täysivaltaista elämää.

 

Meidät tavoittaa ja ohjausta annetaan

 • Puhelimitse ja WhatsApp-viesteillä

 • Facebookissa: Nuorisoneuvoja Tiina Juutilainen ja Etsivä Nuorisotyöntekijä Markus

 • Discordissa: nuorisoneuvoja Tiina#7387 ja Etsivä Nuorisotyöntekijä Markus#7225

 • Teams-videotapaamisissa: kutsu tapaamisiin linkillä

 • Työtilat löytyvät kunnantalon 2. kerroksesta
 •  

  Ota yhteyttä

  Nuorisoneuvoja
  Tiina Juutilainen
  040 335 4237
  tiina.juutilainen@urjala.fi

  Etsivä nuorisotyöntekijä
  Markus Lohermaa
  040 335 4213
  markus.lohermaa@urjala.fi

   
   
   
  x