Sisältöön »
 
 

kulttuurinen nuorisotyö

 
 
 

Kulttuurisen nuorisotyön tavoitteena on nuorten ohjaaminen ja kannustaminen omaehtoiseen toimintaan. Kulttuurinen nuorisotyö tukee nuoren identiteetin kehittymistä kokemuksellisen oppimisen kautta kulttuurin keinoin.Kulttuurisessa nuorisotyössä järjestetään toimintoja, jotka tukevat nuorten itseilmaisun vahvistumista sekä tarjoavat nuorille tilaisuuksia toteuttaa omia kulttuurisia unelmiaan.

#KultTour 365

#KultTour365 tarjoaa nuorille mahdollisuuden osallistua erilaisiin toimintoihin kulttuurin parissa ympäri Pirkanmaata. Toiminnan tavoitteena on tarjota matalan kynnyksen kulttuurielämyksiä yli kuntarajojen sekä mahdollistaa nuorille erilaisia kohtaamisia kulttuurin parissa.

Kulttour sivusto kokoaa yhteen nuorille suunnattua kulttuuria Pirkanmaalla. Tapahtumakalenteri on täynnä teatteria, taidetta, musiikkia, liikettä, elämyksiä, tapahtumia ja paljon muuta – 365.

Sivujen sisältöä tuottavat yhteistyössä Pirkanmaan eri kuntien ja kaupunkien nuorisopalvelut, kulttuuritoimijat, yhdistykset sekä kolmannen sektorin toimijat. Tälle sivulle koottu sisältö on suunnattu pääosin nuorille, mutta mukaan mahtuu myös joitain koko perheen tapahtumia. Mikäli haluat olla mukana tekemässä kulttuuria nuorille niin ota rohkeasti yhteyttä!

#KultTour365 vuosi huipentuu aina marraskuussa, jolloin järjestetään Pirkanmaan nuorten kulttuuriviikot! Mukaan kulttuuriviikoille voi tulla mikä taho tahansa. Pääasia on, että tapahtuma järjestetään nuorille marraskuun aikana ja kaikkien tapahtumien tulee olla päihteettömiä sekä hyvän maun mukaisia. Kulttour -viikkojen tapahtumat kootaan yhteen jo syyskuun aikana, joten ole ajoissa asialla!

Nuori Kulttuuri

Nuori kulttuuri -toiminta jakautuu neljään eri tasoon:
1. Paikallinen Nuori Kulttuuri -toiminta luo edellytyksiä kulttuuriselle nuorisotyölle arjen nuorisotyössä. Paikallinen toiminta on Nuori Kulttuurin kokeiluareena, jossa mahdollistetaan nuorten omaehtoinen toiminta ja marginaalisempien lajien kokeilu sekä perustoiminnan kehittyminen. Paikallisia toimijoita ovat esimerkiksi kuntien, järjestöjen tai seurakuntien nuorisotyöntekijät, kulttuurituottajat, vapaaehtoiset, aktiiviset eläkeläiset, nuoret, oppilaitokset ja yritykset.
2. Alueellinen Nuori Kulttuuri –toiminta saattaa alueen paikallisia toimijoita ja nuoria yhteen. Alueellisen toiminnan toimintamuotoina ovat aluetapahtumat sekä alueellinen nuorten osallisuuden jaa kohtaamisen mahdollistaminen.
3. Valtakunnallinen Nuori Kulttuuri -toiminta laajentaa tapahtuma -ja verkostotoiminnan kautta lasten ja nuorten paikallisen ja alueellisen kulttuurillisen harrastustoiminnan kokonaisuudeksi, joka tuottaa yhteenkuuluvuuden ja onnistumisen kokemuksia. Valtakunnalliseen Nuori Kulttuuri -toimintaa kuuluu kiinteästi myös yhtä taiteenalaa valtakunnallisesti edistävät toimijat.
4. Kansainvälinen Nuori Kulttuuri -toiminta mahdollistaa nuorille kansainväliset matkat nuorten matka-avustusten kautta. Kansainvälinen toiminta avaa nuorille uudenlaisia ulottuvuuksia maailmankuvan ja ystäväpiirin laajentumiseen sekä ihmisenä kasvamisee

Toimintaa hallinnoi  Nuorisoseurat.

 
 
 
 
x