Sisältöön »
 
 

Nuorisolain 2§:n mukaan kunnan nuorisotyön tehtävänä on edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa, tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista, tukea nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa, edistää nuorten yhden-vertaisuutta ja tasa-arvoa sekä oikeuksien toteutumista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.

Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat: yhteisvastuu, kulttuurien moninaisuus ja kansainvälisyys, kestävä kehitys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioit-taminen sekä monialainen yhteistyö.

Nuorisotyötä ja -politiikkaa toteutetaan monialaisena yhteistyönä sekä yhteistyönä nuorten, nuorisoyhdistysten ja muiden nuorisotyötä tekevien järjestöjen kanssa.

 

Ota yhteyttä

Yksikkö
Liikunta- ja nuorisotyö

Yksikkö
Nuorten koulutus- ja työelämäohjaus

Osoite
Urjalan kunta, Sivistyspalvelukeskus
Tampereentie 6 31760 Urjala

Nuorisoneuvoja
Tiina Juutilainen
040 335 4237
tiina.juutilainen@urjala.fi

Etsivä nuorisotyöntekijä
Markus Lohermaa
040 335 4213
markus.lohermaa@urjala.fi

 
 
 
x