Sisältöön »
 

Toiminta-avustukset liikunta- ja nuorisotoimintaan

 
 

Sivistyslautakunta myöntää toiminta-avustuksia vuosittain liikunta- ja nuorisotoimintaa tekevien yhdistysten toiminnan tukemiseen. Avustettavien yhdistysten on järjestävä toimintaansa Urjalassa tai toiminnan on muuten kohdistuttava merkittävästi urjalalaisiin.

Toiminnan on edistettävä urjalalaisten hyvinvointia ja terveyttä. Yhteisöllisyyden vahvistaminen ja kuntalaisten aktivoiminen ovat tärkeitä avustettavan toiminnan tavoitteita.

Avustusperusteet

Avustettavan seuran toiminnan on tullut jatkua vähintään yhden (1) vuoden ennen avustusten hakua. Nuorisotoimen avustusten on kohdistuttava alle 29 – vuotiaiden toimintaan.
Sivistyslautakunnan hyväksymät avustusperusteet kokonaisuudessaan.

Avustuksen hakeminen

Avustusta haetaan täyttämällä sähköinen avustushakemus. Liikunta- ja nuorisotoimen sähköiset avustushakemukset tulevat suoraan vastaanottajille. Avustushakemus tulee lähettää 30.4. klo 15.00 mennessä. Myöhemmin tulleita hakemuksia ei huomioida.

Mikäli sähköisen hakemuksen täyttäminen tuottaa haasteita, ole liikuntatoimen avustusten osalta yhteydessä Marjo Jäärniin ja nuorisotoimen avustusten osalta Marjo Niittymäkeen.

Tämän linkin kautta pääset tutustumaan avustushakemuksen kysymyksiin. Webropol-pohjaisessa sähköisessä avustushakemuksessa on myös "tallenna ja jatka myöhemmin" vaihtoehto.

Selvitys edellisen vuoden avustuksen käytöstä

Mikäli yhdistys on saanut edellisenä vuonna avustusta, on sen käytöstä tehtävä selvitys täyttämällä  avustuksen selvityslomake 28.2. mennessä.

Mikäli tilinpäätöstä ei ole vahvistettu tähän mennessä, liitteeksi riittää tehty kirjanpito/osavuosikatsaus, jossa selkeästi näkyy toiminta-avustuksen käyttötarkoitus.

Sivistyslautakunta käsitteli vuoden 2019 avustusselvitykset 16.4.2020 kokouksessaan.

 

Ota yhteyttä

liikunta- ja hyvinvointikoordinaattori, sijainen
Marjo Jäärni
040 335 4372
marjo.jaarni@urjala.fi

Nuoriso- ja liikuntaohjaaja
Marjo Niittymäki
040 335 4263
marjo.niittymaki@urjala.fi

Yksikkö
Liikunta- ja nuorisotyö

Osoite
Urjalan kunta, Sivistyspalvelukeskus
Tampereentie 6 31760 Urjala

 

Lomakkeet

Avustushakemus

Avustuksen selvityslomake

 
 
 
x