Sisältöön »
 

Oppilaskuljetukset

 
 

Perusopetuslain 32 §: n mukaisesti oppilas on oikeutettu maksuttomaan koulukuljetukseen ja kuljetusavustukseen, jos

  • koulumatka on viittä kilometriä pidempi (mitattuna lyhintä jalankulkukelpoista reittiä kodin portilta koulun portille)
  • koulumatka on liian vaikea, rasittava tai vaarallinen
  • päivittäinen koulumatka odotuksineen kestää yli 2,5 tuntia tai yli 3 tuntia (oppilaat, jotka ovat lukuvuoden alussa täytäneet 13 vuotta)

Urjalassa noudatetaan sivistyslautakunnan 22.11.2018 hyväksymiä Urjalan kunnan esi- ja perusopetuksen oppilaskuljetuksia koskevia periaatteita. Periaatteissa on määritetty kunnassa noudatettavaksi maksuton koulukuljetusetuus 1. - 3. luokan oppilaille, joiden koulumatka ylittää 3 kilometriä. Periaatteet sisältävät myös kuntaan määritetyt vaaralliset tieosuudet.

Oppilaan lähikoulupäätöksessä oppilaalle myönnetään perusopetuslain tai kunnan kuljetusperiaatteiden mukainen oppilaskuljetusetuus ilman erillistä hakemusta. Mikäli oppilas ei tarvitse tai ei käytä hänelle myönnettyä kuljetusta, pyydämme ilmoittamaan asiasta sivistystoimistoon sähköpostitse. 

Harkinnanvaraiset oppilaskuljetukset

Oppilaalle, jolle ei kuulu perusopetuslain tai kunnan kuljetusperiaatteiden perusteella kuljetusta, on mahdollista hakea harkinnanvaraista oppilaskuljetusta. Hakemus täytetään vuosittain ja hakuaika on kunkin vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Hakemus löytyy sivun vasemmasta reunasta otsikon Linkit ja lomakkeet alta.

 

Lukuvuoden 2022 - 2023 aamukuljetusten aikataulut

Lukuvuoden 2022 - 2023 aamukuljetusten aikataulut ovat seuraavat:

Kohde 1, Taksipalvelu J. Liuski Ky

Ensimmäinen lenkki Klo 7.40 Annulantie 899 th. —Annulantie—Annulanraitti th.—Toijalantie—Koluntie klo 7.50—Alatie (pysähdyspaikat Koluntien ja Alatien th. sekä Oksalantie th.)—Toijalantie—Huhmarinmäentie—Huhdintie—Huhdintie 12 linja-autopysäkki, oppilaita linja-autolle klo 8.10 mennessä, Aseman koulun oppilaat kävelemään Puistokujan päästä kävelytietä pitkin koululle.

Toinen lenkki: —Huhdintie—Huhmarinmäentie—Toijalantie—Alatie (pysähdyspaikka Oksalantie th.)—Koluntie (pysähdyspaikka Alatien ja Koluntien th.)—Toijalantie—Kangastie—Mikkolankankaantie—Aseman koulu.


 Kuljetuksessa Urjalan yhtenäiskoulun oppilaita syöttökuljetuksessa linja-autolle sekä Aseman koulun ja Aseman esiopetuksen oppilaita

Kohde 2, Atomilines ky

Hanhisuo, Hanhisuontien ja Konttilatien th. klo 7:10 - Välkkiläntie - Maanpykäläntie th kääntöpaikka klo 7:30 - Suonpääntien th kääntöpaikka klo 7:35 - Suonpääntie - Hakolahdentie  (pysäkki Syrjälä)  - Välkkiläntie (pysäkit Viinikka, Vastamäentie th, Välkkiläntie 495 th, Ahoniementie, Kokkolinna, Isoheikkiläntie th, Jokiniementie th, Välkkiläntie 86 th) - Forssantie - Santaranta P linja-autopysäkki klo 7.55, yläkoululaiset vaihtavat linja-autoon - Forssantie (pysäkit Forssantie 359 P, Forssantie 277 kp Ikaalantie P, Lemmenlaakso P) - Huhdintie - Puistokujan päässä oppilaat autosta pois ja kävellen kävelytietä pitkin koululle klo 8.15.
 Kuljetuksessa Urjalan yhtenäiskoulun oppilaita syöttökuljetuksessa linja-autolle sekä Aseman koulun ja Aseman esiopetuksen oppilaita 

Kohde 3, Bussiliikenne Koivisto Oy

Valajärventie th. klo 7.15 - Isonkiventie th. klo 7.25 - Tourunkulmantie - Nuutajärventie - Nuutajärventie 400th - Pitkämäentie - Pruukinraitti pysäkki 7.42 - Tehtaantie - Nuutajärventie (pysäkit Kinolantie pysäkki ja Mattilantie th)- Turunväylä - Salmentie - Urjalantie - Yhtenäiskoulu I klo 7.55 josta jatkolenkki:

Urjalantie - Yhdystie - Salmentie - Tampereenväylä - Kampparintie - Myllyvuoren silta kp klo 8.05 - Kampparintie  - Tampereenväylä - Tampereentie - Urjalantie - Yhtenäiskoulu I pysäkki klo 8.20.
 Kuljetuksessa Urjalan yhtenäiskoulun ja Urjalan yhtenäiskoulun esiopetuksen oppilaita 

Kohde 4, Bussiliikenne Koivisto Oy

Pihatie 30 th. klo 7.20 - Turunväylä - Suorannantie, eteläinen liittymä - Suorannantie, Menosten kylätalo klo 7.25 - Suorannantie, pohjoinen liittymä - Turunväylä - Menostentie - Menosten ja Purutien th klo 7.30 - Menostentie - Lintulantie - Lintulantien ja Saviojantien th klo 7.40 - Lintulantie - Menostentie - Turunväylä - Päisteentie - Päisteentie 28th klo 7.50 - Turunväylä - Salmentie - Vanhainkodintie - Yhtenäiskoulu I pysäkki, jonka jälkeen toinen lenkki:

Urjalantie - Salmentie - Harjutie - Mieliöntie - Moisiontie th kp klo 8.10 - Mieliöntie - Kolkantie - Kolkantien ja Uotinkujan th. - Harjutie - Salmentie - Urjalantie - Yhtenäiskoulu I pysäkki klo 8.20.

Kohde 5, Lux Cab Oy

Höllintie 95a, Kehro klo 7.25—Kehrontie—Halkivahantie (pysähdys karhuntien th) 7.35 —Patetuntie—Patetuntien ja Pappilantien th. klo 7.40—Pappilantie—Vahostentie (pysähdyspaikka Vahostentie 268 ja 292 th.) —Kivisenojantie —Kiimankulmantie (pysähdys Lahdentie th klo 7.50) —Kiimankulmantie 160 th klo 7.56— Kiimankulmantie (pysähdys Metsonkieppi th) —Punkalaitumentie (pysähdys punkalaitumentie 505) klo 7.59— (maanantaisin: Kyläsuontie 5 th kääntöpaikka 8.01)—Punkalaitumentie—Salmentie—Urjalantie—Urjalan yhtenäiskoulun pysäkki klo 8.20
 Kuljetuksessa Urjalan yhtenäiskoulun ja Urjalan yhtenäiskoulun esiopetuksen oppilaita

Kohde 6, Karunen Oy

Tursa, keskusta klo 7.50 - Punkalaitumentie (pysäkit Punkalaitumentie 1235 I, Rekisuo I klo 7.55 ja Peräläntie I) - Punkalaitumentie, Urjalankylä (pysäkit Naurismonlahti I, Rantakartano I 8.00) - Yntäläntie 94 th. kp - Punkalaitumentie - Kantalantie th Urjalankylä I) klo 8.05 - Kyläsuontie I - Salmentie - Urjalantie - Yhtenäiskoulu I klo 8.20 mennessä.
 Kuljetuksessa Urjalan yhtenäiskoulun oppilaita 

Kohde 7, Bussiliikenne Koivisto Oy

Kiviojantie th klo 7.30 - Taipaleentie (pysähdykset Taipaleentie 722 th. klo 7.35 ja Jokirannantie th.) - Taipaleentie - Tampereenväylä - Suoperäntie th klo 7.55 - Tampereenväylä - Uudensalmentie (kääntöpaikka Uudensalmentie 48 klo 8) -Uudensalmentie - Tampereenväylä - Hakkilan rantatie 45 th - Tampereenväylä (pysäkki Hakkila E) - Tampereentie - Urjalantie - Yhtenäiskoulu I klo 8.15 - Urjalantie - Yhdystie - Salmentie (pysäkki Lindinmäentie th) - Huhdintie - Mikkolankankaantie - Ahventie - Aseman koulu klo 8.25 mennessä.
 Kuljetuksessa Aseman koulun, Urjalan yhtenäiskoulun ja Urjalan yhtenäiskoulun esiopetuksen oppilaita

Kohde 8, Lux Cab Oy
Vääräntien th. klo 7.30—Vesilahdentie kp Vesilahdentie 1404 th —Halkivahantie—Vehmaantie (pysähdyspaikka Vehmaantien ja Vehmaankulmantien th. klo 7.42) —Halkivahantie — Salmentie—Vanhainkodintie—Urjalan yhtenäiskoulun pysäkki klo 8.15
 Kuljetuksessa Urjalan yhtenäiskoulun oppilaita

Oppilaskuljetuksissa käytetään aamuisin kunnan kilpailuttamien reittien lisäksi seuraavia linja-autojen vakiovuoroja:

Bussiliikenne Koivisto Oy
 Klo 7.40 Forssa linja-autoasema—7.44 Kukkapää—7.53 Koijärvi—8.03 Särkilahti—8.04 Santaranta—8.05 Ikaalantie—8.07 Sikalanmäki—8.10 Urjala as.—8.20 Urjala.
 Vuoroa käyttävät Aseman koulun ja Urjalan yhtenäiskoulun oppilaat  

LuxCab Oy
 Klo 7.30 Tipuri—7.35 Akaa Kylmäkoski kk—7.45 Akaa Kylmäkoski Asema—Tampereenväylä—7.50 Uusi-Salmi—8.05 Urjala as—Urjala Sairaalantie pysäkki—Urjala matkahuolto.
 Vuoroa käyttävät Aseman koulun ja Urjalan yhtenäiskoulun oppilaat. 

Kuljetusten sujuvuuden kannalta on erittäin tärkeää, että oppilaat ovat ajoissa pysäkillä tai kuljetukseen ottopaikalla! 

Oppilaan kuljetustietoja voi tarkastaa Wilmasta (vain selaiversiosta) kohdasta Tulosteet. Täältä näkyy oppilaalle tarjolla oleva kuljetus, sen aikataulu, oppilaan kotipysäkki sekä koulupäivien pituudet. Lisätietoja kuljetuksista saa hallintosihteeri Saija Haikoselta tai koulusihteeri Satu Saarelalta.


 

Lisätiedot

Sivistystoimisto
sivistystoimisto@urjala.fi

Sivistysjohtaja
Juha Salo
040 335 4250
juha.salo@urjala.fi

Hallintosihteeri
Saija Haikonen
040 335 4251
saija.haikonen@urjala.fi 

Esiopetuksen kuljetukset:
Varhaiskasvatuspäällikkö

Riitta Rajoo
040 335 4315
riitta.rajoo@urjala.fi

 

Linkit ja lomakkeet

 Oppilaskuljetusperiaatteet

Hakemus harkinnanvaraiseen kuljetukseen (Webropol-lomake)

Hakemus harkinnanvaraiseen kuljetukseen (Word-lomake)

 
 
 
 
x