Sisältöön »
 

Oppilaskuljetukset

 
 

Perusopetuslain 32 §: n mukaisesti oppilas on oikeutettu maksuttomaan koulukuljetukseen ja kuljetusavustukseen, jos

  • koulumatka on viittä kilometriä pidempi (mitattuna lyhintä jalankulkukelpoista reittiä kodin portilta koulun portille)
  • koulumatka on liian vaikea, rasittava tai vaarallinen
  • päivittäinen koulumatka odotuksineen kestää yli 2,5 tuntia tai yli 3 tuntia (oppilaat, jotka ovat lukuvuoden alussa täytäneet 13 vuotta)

Urjalassa noudatetaan sivistyslautakunnan 22.11.2018 hyväksymiä Urjalan kunnan esi- ja perusopetuksen oppilaskuljetuksia koskevia periaatteita. Periaatteissa on määritetty kunnassa noudatettavaksi maksuton koulukuljetusetuus 1. - 3. luokan oppilaille, joiden koulumatka ylittää 3 kilometriä. Periaatteet sisältävät myös kuntaan määritetyt vaaralliset tieosuudet.

Oppilaan lähikoulupäätöksessä oppilaalle myönnetään perusopetuslain tai kunnan kuljetusperiaatteiden mukainen oppilaskuljetusetuus ilman erillistä hakemusta. Mikäli oppilas ei tarvitse tai ei käytä hänelle myönnettyä kuljetusta, pyydämme ilmoittamaan asiasta sivistystoimistoon sähköpostitse. 

Oppilaalle, jolle ei kuulu perusopetuslain tai kunnan kuljetusperiaatteiden perusteella kuljetusta, on mahdollista hakea harkinnanvaraista oppilaskuljetusta. Hakemus täytetään vuosittain ja hakuaika on kunkin vuoden huhtikuun loppuun mennessä. 

 

Lisätiedot

Sivistystoimisto
sivistystoimisto@urjala.fi

Sivistysjohtaja
Juha Salo
040 335 4250
juha.salo@urjala.fi

Hallintosihteeri
Jaana Jokikoivu-Hiukkamäki, työvapaa 1.2. - 30.4.2021

Toimistosihteeri
Elina Nurminen, 1.2. - 30.4.2021
040 335 4251
elina.nurminen@urjala.fi 

Esiopetuksen kuljetukset:
Varhaiskasvatuspäällikkö

Riitta Rajoo
040 335 4315
riitta.rajoo@urjala.fi

 

Linkit ja lomakkeet

 Oppilaskuljetusperiaatteet

Hakemus harkinnanvaraiseen kuljetukseen (Webropol-lomake)

Hakemus harkinnanvaraiseen kuljetukseen (Word-lomake)

 
 
 
 
x