Sisältöön »
 
liikenne1243864821.jpg
 

Liikenneturvallisuus

 

Liikenneturvallisuustyö on osa kuntien perustehtävää, eli kuntalaisten hyvinvoinnin edistämistä. Liikenneturvallisuustyön tavoitteena on vähentää liikenneonnettomuuksien määrää ja tehdä liikkumisesta turvallisempaa kaikille – kulkutavasta, iästä ja liikkumisajankohdasta riippumatta. Eteläisen Pirkanmaan yhteinen liikenneturvallisuusvisio muistuttaa yhteisestä vastuusta liikenteessä:

Liikkuminen eteläisellä Pirkanmaalla on vastuullista. Kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä.

Urjala oli mukana laatimassa Eteläisen Pirkanmaan viisaan ja turvallisen liikkumisen suunnitelmaa, joka valmistui vuonna 2017. Akaan ja Valkeakosken kaupunkien sekä Pälkäneen ja Urjalan kuntien lisäksi suunnitelmatyöhön osallistuivat Pirkanmaan ELY-keskus, Liikenneturva sekä Sisä-Suomen poliisilaitos. Viisaan ja turvallisen liikkumisen suunnitelmassa sovittiin neljä yhteistä painopistettä alueen kuntien liikenneturvallisuustyölle:

  1. Vastuullinen ja turvallisuushakuinen liikennekäyttäytyminen (mm. sääntöjen noudattaminen ja turvavarusteiden käyttäminen)
  2. Kävelyn ja pyöräilyn lisääminen kaikissa ikäryhmissä
  3. Nuorten turvallisen ja viisaan liikkumisen lisääminen
  4. Ikäihmisten turvallisen ja omaehtoisen liikkumisen lisääminen

 Urjalassa toimii liikenneturvallisuusryhmä, jonka tehtävänä on edistää alueen liikenneturvallisuutta. Ryhmä kannustaa eri tahoja liikenneturvallisuustyöhön, ottaa liikenneturvallisuusasioita yhteiseen käsittelyyn, välittää tietoa liikenneturvallisuusaiheista sekä seuraa kunnan liikenneturvallisuustilanteen kehittymistä. Ryhmä käsittelee niin liikenneympäristöön, liikennekasvatukseen ja viestintään kuin valvontaan liittyviä asioita ja toimenpiteitä. Liikenneturvallisuustyössä käytössä olevat keinot ovat monipuolisia, ja ne vaihtelevat liikenneväyliin kohdistuvista toimenpiteistä viestintään, tempauksiin, liikennekasvatukseen ja valistukseen.

Liikenneturvallisuusryhmä kokoontuu kahdesti vuodessa. Liikenneturvallisuusryhmän muodostavat kunnan, viranomaisten ja sidosryhmien edustajat, jolloin eri ikä- ja liikkujaryhmät huomioidaan kattavasti. Urjalan liikenneturvallisuusryhmässä on teknisen, varhaiskasvatuksen, koulujen, nuorisotyön, vapaa-ajan, perusturvan, nuorisovaltuuston ja vanhus- ja vammaisneuvoston edustajat sekä Liikenneturvan, ELY-keskuksen ja Sisä-Suomen poliisilaitoksen edustajat. Puheenjohtajana toimii tekninen johtaja Petteri Pakkanen.

Aloitteet ja palautteet

Täältä voit tarkistaa, onko kyseessä katu vai maantie: https://www.urjala.fi/elinvoima/yleiset-alueet/puistot-ja-liikennevaylat/ 

Kunnan kadut

Tekninen johtaja Petteri Pakkanen

p. 040 335 4220petteri.pakkanen@urjala.fi

Maantiet

Ei-kiireelliset maantieverkon aloitteet ja palautteet:
Palauteväylä (https://liikenne.palautevayla.fi/) tai
 Liikenteen asiakaspalvelu (puh. 0295 020 600, ma–pe klo 9–16).

Liikenneturvallisuuteen liittyviä linkkejä

Liikenneturva: liikenneturva.fi

ELY-keskus: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/liikenneturvallisuus

Poliisi: https://poliisi.fi/liikenneturvallisuus-ja-valvonta

Käsikirja kunnan liikenneturvallisuustyöhön: 

https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2016/1750-kasikirja-kunnan-liikenneturvallisuustyohon

 
 
 
 
x