Sisältöön »
 

Sarkatien asemakaavamuutos

 
 

Sarkatien asemakaavan muutoksen ehdotusvaihe

Urjalan Kunnanhallitus on kokouksessaan 4.4.2022 päättänyt asettaa Sarkatien asemakaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäville. Aineisto on ollut nähtävillä 26.4.2022 - 11.5.2022 välisenä aikana Urjalan verkkosivuilla ja Urjalan kunnantalolla 2 krs, tekninen palvelukeskus.


Asemakaavan muutosalue sijaitsee Urjalassa Sarkatien eteläpuolella. Kaava-alueen pinta-ala on noin 1,0 ha.

Kaava-alueen omistaa Urjalan kunta. Alue on rakentamatonta peltoaluetta. Sarkatien varressa on muuntamo. Alueen eteläpuolella on metsää. Kaava-alueen itäpuolella on tie, joka johtaa pumppaamolle ja etelämpänä metsäalueella sijaitsevalle laavulle.

Tavoitteena on, että asemakaava mahdollistaa rivitalojen, kytkettyjen pientalojen ja erillispientalojen rakentamisen alueelle. Aloitteen asemakaavan laatimisesta on tehnyt Urjalan kunta.

 

Ota yhteyttä

Yksikkö
Tekninen palvelukeskus

Osoite
Urjalan kunta, Tekninen palvelukeskus
Tampereentie 6 31760 Urjala

Kaavoittaja
Antti Jäppinen
040 335 4223
antti.jappinen@urjala.fi

 


 
 
 
x