Sisältöön »
 

Laukeela, koulun alueen asemakaavan muutos

 
 

Koulun alueen asemakaavamuutos Yhtenäiskoulun ja entisen vanhainkodin ympäristöön on tullut vireille kunnanhallituksen päätöksellä 10.2.2020 § 29 ja lisäosaltaan 21.9.2020 § 158. Asemakaavamuutoksen suunnittelualue sijaitsee Urjalantien eteläpuolella, molemmin puolin Vanhainkodintietä.

Urjalan kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 29.11.2021 §247 asettaa nähtäville Koulun alueen asemakaava muutoksen valmisteluaineisto ja kaavaluonnoksen. Aineisto ja kaavaluonnos pidetään nähtävillä 10.12.2021- 25.1.2022.

Tätä sivua päivitetään kaavahankkeen edetessä.

 

 
 
 
 
x