Sisältöön »
 

Huhdin kortteli 48a:n sekä puistoalueen asemakaavan muutos

 
 

Urjalan kunnalla on tarve kaavoittaa pientalotontteja julkisten ja kaupallisten palvelujen läheisyyteen Huhdin taajamaan ja kehittää näin yhdyskuntarakennetta Urjalan keskusta-alueen voimassa olevan osayleiskaavan mukaisesti.

Kaavamuutoksessa on tavoitteena huomioida AR- merkinnällä varustetun korttelin 48a alueella sijaitseva vanha reservikomppanian käytössä ollut talousrakennus sekä korttelin autopaikoituksen tilantarve siten että ko. rakennuksen säilyminen mahdollistetaan. 

 
 
 
 
x