Sisältöön »
 

Yksityistiet

 

Yksityistiet ovat yksityisten kiinteistönomistajien ja muiden tieosakkaiden itsensä ylläpitämiä teitä. Tieosakkaat ovat velvollisia osallistumaan tien kunnossapitoon, jokainen sen hyödyn mukaan, mitä tie kullekin tuottaa.

Yksityisteiden valitusviranomaisena toimii Urjalan kunnan rakennuslautakunnan tiejaosto. Se käsittelee yksityisteiden tiekuntien kokouksista tehdyt valitukset. Tiejaosto voi perustaa tiekunnan ja yhdistää tiekuntia jo olemassa oleville teille. Uusien tierasitteiden perustamisen käsitelee Pirkanmaan-Satakunnan maanmittaustoimisto ja se voi tarvittaessa myös perustaa tiekunnan. Tarkemmin laki yksityisistä teistä 

 

Erilaisia yksityisteitä

 

Yksityistiet voidaan jakaa kolmeen ryhmään; toimitustiet, sopimustiet ja omat tiet.

Toimitusteillä tieoikeus on viranomaisen vahvistama ja rekisteröimä käyttöoikeus toisen kiinteistön kautta kulkevaan tiehen. Tämä oikeus on pysyvä ja siirtyy kiinteistön omistusoikeuden siirtyessä.

Kiinteistölle voidaan myöntää tieoikeus myös suullisella tai kirjallisella sopimuksella. Tehty sopimus sitoo vain sopimusosapuolia tai sitä, joka on sopimuksen hyväksynyt sekä edellä mainittujen perillisiä. Yksityistielaki ei koske sopimusteitä, eikä yhden kiinteistön alueelle kulkevia omia teitä.

 

Yksityisteiden kunnossapito ja kunnan avustukset

 

Tien kunnossapitoa ovat kesä- ja talvikunnossapito sekä muut hoito- tai perusparannustyöt.

Urjalan kunta myöntää vuosittain yli 70 000 euroa avustuksia yksityisteiden kunnossapitoon. Kunnan avustukset yksityisteiden tiekunnille ovat vuosittain haettavissa 7.5. mennessä. Avustuspäätös perustuu tiekunnan edellisen vuoden kunnossapitomenoihin. Avustuksista päättää Urjalan kunnan rakennuslautakunta.

Vuoden 2020 talousarviossa on varattu 82.000,00 €:n määräraha yksityistieavustuksiin.

Yksityistieavustushakemus 2021

 

Ota yhteyttä

Yksikkö
Tekninen palvelukeskus

Osoite
Urjalan kunta, Tekninen palvelukeskus
Tampereentie 6 31760 Urjala

Rakennustarkastaja
Raimo Nuikka
040 335 4245
raimo.nuikka@urjala.fi

Palvelusihteeri
Anniina Rekola
040 335 4286
anniina.rekola@urjala.fi

 

Yksityistieavustushakemus

 
 
 
x