Sisältöön »
 

Liikenneturvallisuus

 
liikenne1243864821.jpg
 

Liikenneturvallisuustyö on osa kuntien perustehtävää, eli kuntalaisten hyvinvoinnin edistämistä. Liikenneturvallisuustyön tavoitteena on vähentää liikenneonnettomuuksien määrää ja tehdä liikkumisesta turvallisempaa kaikille – kulkutavasta, iästä ja liikkumisajankohdasta riippumatta. Eteläisen Pirkanmaan yhteinen liikenneturvallisuusvisio muistuttaa yhteisestä vastuusta liikenteessä:

Liikkuminen eteläisellä Pirkanmaalla on vastuullista. Kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä.

Urjala oli mukana laatimassa Eteläisen Pirkanmaan viisaan ja turvallisen liikkumisen suunnitelmaa, joka valmistui vuonna 2017. Akaan ja Valkeakosken kaupunkien sekä Pälkäneen ja Urjalan kuntien lisäksi suunnitelmatyöhön osallistuivat Pirkanmaan ELY-keskus, Liikenneturva sekä Sisä-Suomen poliisilaitos. Viisaan ja turvallisen liikkumisen suunnitelmassa sovittiin neljä yhteistä painopistettä alueen kuntien liikenneturvallisuustyölle:

  1. Vastuullinen ja turvallisuushakuinen liikennekäyttäytyminen (mm. sääntöjen noudattaminen ja turvavarusteiden käyttäminen)
  2. Kävelyn ja pyöräilyn lisääminen kaikissa ikäryhmissä
  3. Nuorten turvallisen ja viisaan liikkumisen lisääminen
  4. Ikäihmisten turvallisen ja omaehtoisen liikkumisen lisääminen

 Urjalassa toimii liikenneturvallisuusryhmä, jonka tehtävänä on edistää alueen liikenneturvallisuutta. Ryhmä kannustaa eri tahoja liikenneturvallisuustyöhön, ottaa liikenneturvallisuusasioita yhteiseen käsittelyyn, välittää tietoa liikenneturvallisuusaiheista sekä seuraa kunnan liikenneturvallisuustilanteen kehittymistä. Ryhmä käsittelee niin liikenneympäristöön, liikennekasvatukseen ja viestintään kuin valvontaan liittyviä asioita ja toimenpiteitä. Liikenneturvallisuustyössä käytössä olevat keinot ovat monipuolisia, ja ne vaihtelevat liikenneväyliin kohdistuvista toimenpiteistä viestintään, tempauksiin, liikennekasvatukseen ja valistukseen.

Liikenneturvallisuusryhmä kokoontuu kahdesti vuodessa. Liikenneturvallisuusryhmän muodostavat kunnan, viranomaisten ja sidosryhmien edustajat, jolloin eri ikä- ja liikkujaryhmät huomioidaan kattavasti. Urjalan liikenneturvallisuusryhmässä on teknisen, varhaiskasvatuksen, koulujen, nuorisotyön, vapaa-ajan, perusturvan, nuorisovaltuuston ja vanhus- ja vammaisneuvoston edustajat sekä Liikenneturvan, ELY-keskuksen ja Sisä-Suomen poliisilaitoksen edustajat. Puheenjohtajana toimii tekninen johtaja.

Aloitteet ja palautteet

Täältä voit tarkistaa, onko kyseessä katu vai maantie.

Kunnan kadut

Tekninen johtaja, Jiri Laine. Sähköposti: jiri.laine@urjala.fi, 

p. 040 335 4224

Maantiet

Ei-kiireelliset maantieverkon aloitteet ja palautteet:
Palauteväylä (https://liikenne.palautevayla.fi/) tai
Liikenteen asiakaspalvelu (puh. 0295 020 600, ma–pe klo 9–16).

Liikenneturvallisuuteen liittyviä linkkejä

 

Ota yhteyttä

Yhdyskuntatekniikan rakennusmestari
Mirka Kamarjanskij
040 335 4222
mirka.kamarjanskij@urjala.fi

tekninen johtaja
Jiri Laine
040 335 4224
jiri.laine@urjala.fi

 
 
 
x