Sisältöön »
 
 

Toimenpidelupa tarvitaan

Rakennusluvan sijasta voidaan myöntää toimenpidelupa sellaisille rakennelmille, laitoksille ja toimenpiteille, joita ei pidetä uutena rakennuksena tai rakennuksen laajennuksena ja myös sellaisten rakennelmien ja laitosten kuten maston, säiliön ja piipunpystyttämiseen, joiden osalta lupahakemusasian ratkaiseminen ei kaikilta osin edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta (MRL 126 §):

  • katos ja vaja (myös huvimajat ja grillikatokset)
  • kioski
  • käymälä
  • kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmän rakentaminen tai muuttaminen
 
 
 
x