Sisältöön »
 
 

Purkamislupa ja -ilmoitus


”Maankäyttö- ja rakennuslain 127 §:n mukaan rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa ilman lupaa asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa MRL:N 53 §:n mukainenrakennuskielto asemakaavan laatimista varten tai jos yleiskaavassa niin määrätään. Jos purkaminen ei tarvitse lupaa, on purkamisesta ilmoitettava kirjallisesti rakennusvalvontaviranomaiselle30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä (purkamisilmoitus). Rakennusvalvontaviranomainen voi mainitun ajan kuluessa perustellusta syystä vaatia luvan hakemista.”

Purkamisluvan myöntämisen edellytyksenä on, ettei purkaminen merkitse rakennettuun ympäristöön sisältyvien perinne-, kauneus- tai muiden arvojen hävittämistä eikä haittaakaavoituksen toteuttamista (MRL 139 §).

Purkamislupa tarvitaan rakennuksen purkamiseen asemakaava-alueella. Purkamisilmoitus tarvitaan rakennuksen purkamiseen asemakaava-alueen ulkopuolella.

 

 

Hae lupa sähköisesti
www.lupapiste.fi

Lomakkeet: 
Rakennuslupahakemus
Naapurien kuuleminen
Vastaavan työnjohtajan hakemus
RH9

Palveluhinnasto:
Rakennusvalvontataksa

 

Ota yhteyttä

Yksikkö
Rakennusvalvonta ja -neuvonta

Rakennustarkastaja
Raimo Nuikka
040 335 4245
raimo.nuikka@urjala.fi

Palvelu- ja myyntisihteeri
Petra Kinnunen
040 335 4286
petra.kinnunen@urjala.fi

 
 
 
x