Sisältöön »
 

Urjalankylän osayleiskaava

 
Ote osayleiskaavasta
 

Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 9.2.2004 Urjalankylän osayleiskaavan. Valtuuston päätöksestä kuitenkin valitettiin ja 10.5.2004 kunnanhallitus määräsi kaavan tulemaan voimaan muilta paitsi valituksenalaisilta osin. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa valitus hylättiin ja kaava sai näin ollen lainvoiman valituksen alaisilta osiltaan 23.8.2007.

 
 
 
 
x