Sisältöön »
 

Laukeela, koulun alueen asemakaavan muutos

 
 

Koulun alueen asemakaavaehdotuksen nähtävilläolo 25.6. - 26.6.2023

Kunnanhallitus on kokouksessaan 8.5.2023 § 89 päättänyt asettaa maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 65 §, MRA 27 §) mukaisesti asettaa yleisesti nähtäville Laukeelan koulun alueen asemakaavan kaavaehdotuksen. 

Asemakaavan muutos koskee Yhtenäiskoulun ja entisen vanhainkodin ympäristöä. Urjalantien eteläpuolella ja molemmin puolin Vanhainkodintietä.

Aineisto on nähtävillä 25.5. - 26.6.2023 välisenä aikana ja siihen voi tutustua Urjalan kunnantalossa 2 krs. teknisen palvelukeskuksen ilmoitustaululla sekä kunnan internet-sivuilla.

Mahdolliset muistutukset on toimitettava Urjalan kunnanhallitukselle 26.6.2023 mennessä osoitteella:

Kunnanhallitus, Urjalan kunta, Tampereentie 6, 31761 Urjala 

tai sähköpostitse: urjalan.kunta@urjala.fi 

Koulun alueen asemakaavamuutos Yhtenäiskoulun ja entisen vanhainkodin ympäristöön on tullut vireille kunnanhallituksen päätöksellä 10.2.2020 § 29 ja lisäosaltaan 21.9.2020 § 158. Asemakaavamuutoksen suunnittelualue sijaitsee Urjalantien eteläpuolella, molemmin puolin Vanhainkodintietä.

Urjalan kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 29.11.2021 §247 asettaa nähtäville Koulun alueen asemakaava muutoksen valmisteluaineisto ja kaavaluonnoksen. Aineisto ja kaavaluonnos pidetään nähtävillä 10.12.2021- 25.1.2022.

Tätä sivua päivitetään kaavahankkeen edetessä.

 

 
 
 
 
x