Sisältöön »
 

Hiilineutraali Etelä-Pirkanmaa 2030 -hanke

 
 

Urjala on mukana vuonna 2021 käynnistyneessä ympäristöministeriön rahoittamassa Hiilineutraali Etelä-Pirkanmaa 2030 -hankkeessa (HEP2030). HEP2030-hankkeessa viedään käytäntöön Etelä-Pirkanmaan kuntien Urjalan, Akaan, Valkeakosken ja Pälkäneen yhteisen ilmasto-ohjelman ja resurssiviisauden tiekartan toimenpiteitä. 

Hankkeen tavoitteena on vähentää alueen kasvihuonekaasupäästöjä sekä tuottaa ilmasto-osaamisen johtamisen opas, jota myös muut kunnat voivat hyödyntää. Hankkeessa koulutetaan kuntien työntekijöitä sekä päätöksentekijöitä ilmastotyön toteuttamisesta. Lisäksi hankkeen aikana luodaan toimintamalli kunnan ilmastotyöstä raportointiin ja toimenpiteiden seurantaan. Hankkeen tavoitteena on innostaa myös Etelä-Pirkanmaan alueen asukkaita, yrityksiä ja järjestöjä mukaan ilmastotyöhön. 

Hankerahoituksen avulla järjestetään ilmasto-osaamisen johtamisen koulutus kuntien johdolle ja asiantuntijoille. Hankkeessa osallistetaan alueen ilmastotyöhön Etelä-Pirkanmaan kuntien ohella myös alueen asukkaita, yrityksiä, järjestöjä ja maataloustoimijoita. (Hankkeessa tuotetaan ilmastotyöhön ja resurssiviisauteen liittyvää materiaalia, joka julkaistaan Valkeakosken kaupungin internet-sivuilla.)

Toukokuussa 2021 alkanut hanke jatkuu marraskuuhun 2022. Ympäristöministeriön rahoittama hanke on osa keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmaa ja se toteuttaa hallituksen tavoitetta saavuttaa hiilineutraali Suomi vuoteen 2035 mennessä.

Etelä-Pirkanmaan ilmasto-ohjelma ja resurssiviisauden tiekartta 2020-2030 on laadittu yhteistyössä Urjalan, Akaan, Valkeakosken ja Pälkäneen kanssa. Alueen kunnat kuuluvat suomalaisten hiilineutraaliustyön edelläkävijäkuntien HINKU-verkostoon ja hanke toteuttaa kuntien vuoteen 2030 tähtäävää hiilineutraaliustyötä.

 
 
 
 
x