Sisältöön »
 

Yksityistiet

 

Yksityistiet ovat yksityisten kiinteistönomistajien ja muiden tieosakkaiden itsensä ylläpitämiä teitä. Tieosakkaat ovat velvollisia osallistumaan tien kunnossapitoon, jokainen sen hyödyn mukaan, mitä tie kullekin tuottaa.

Uusien tierasitteiden perustamisen käsitelee Pirkanmaan maanmittaustoimisto ja se voi tarvittaessa myös perustaa tiekunnan. Tarkemmin laki yksityisistä teistä 

 

Erilaisia yksityisteitä

 

Yksityistiet voidaan jakaa kolmeen ryhmään; toimitustiet, sopimustiet ja omat tiet.

Toimitusteillä tieoikeus on viranomaisen vahvistama ja rekisteröimä käyttöoikeus toisen kiinteistön kautta kulkevaan tiehen. Tämä oikeus on pysyvä ja siirtyy kiinteistön omistusoikeuden siirtyessä.

Kiinteistölle voidaan myöntää tieoikeus myös suullisella tai kirjallisella sopimuksella. Tehty sopimus sitoo vain sopimusosapuolia tai sitä, joka on sopimuksen hyväksynyt sekä edellä mainittujen perillisiä. Yksityistielaki ei koske sopimusteitä, eikä yhden kiinteistön alueelle kulkevia omia teitä.

 

Yksityisteiden kunnossapito ja kunnan avustukset

 

Tien kunnossapitoa ovat kesä- ja talvikunnossapito sekä muut hoito- tai perusparannustyöt.

Urjalan kunta myöntää vuosittain avustuksia yksityisteiden kunnossapitoon. Kunnan avustukset yksityisteiden tiekunnille ovat vuosittain haettavissa toukokuun alkuun mennessä. Avustuspäätös perustuu tiekunnan edellisen vuoden kunnossapitomenoihin. Avustuksista päättää Urjalan kunnan rakennuslautakunta.

Vuoden 2024 talousarviossa on varattu 61.000,00 €:n määräraha yksityistieavustuksiin.

Yksityistieavustuksia voi hakea 28.3.2024 alkaen

Yksityistieavustusten hakuaika päättyy 3.5.2024 klo. 15.00

 
 

Ota yhteyttä

Rakennustarkastaja
Raimo Nuikka
040 335 4245
raimo.nuikka@urjala.fi

Palvelu- ja myyntisihteeri
Petra Kinnunen
040 335 4286
petra.kinnunen@urjala.fi

 
 
 
x