Sisältöön »
 

Vesihuoltolaitos

 

Urjalan kunnan vesihuoltolaitos tarkoittaa kunnan vesihuoltolaitostoimintaa, joka muodostuu vedenottamosta, jätevedenpuhdistamosta, jätevedenpumppaamoista ja vesi- sekä viemärilaitoksen kunnossapitotoiminnasta. Luonnollisesti myös vesihuollon uudisrakentaminen ja perusparantaminen kuuluvat liikelaitos -sektorin toimintaan.

Omasta vedenottamosta vuorokaudessa pumpattavan noin 400 m3 lisäksi vettä ostetaan HS-vedeltä 50 m3 vuorokaudessa.

Veden kovuus Urjalassa on keskikovaa, 1,4 mmol /litra.

Vesilukemien ilmoittaminen

Nyt voit ilmoittaa vesimittarin lukeman alla olevalla linkillä:

Kulutus-Web: Vesimittarilukemien ilmoittaminen

Kulutus-Webissä:

  • pääset syöttämään vesimittarin lukeman
  • selaamaan kiinteistösi kulutushistoriaa
  • voit antaa palautetta

Kirjaudu palveluun vesilaskusta/mittarilukemailmoituksesta löytyvillä kulutuspisteen sekä vesimittarin numeroilla.

Mikäli lukema on ilmoitettu Kulutus-Webin kautta, paperista mittarinluentailmoitusta ei tarvitse palauttaa kunnalle.

Urjalan kunnan vesihuoltolaitoksen käyttö- ja perusmaksut nousevat 1.1.2023 alkaen. 

Tekninen lautakunta on päättänyt korotuksesta kokouksessaan 11.10.2022 pykälässä 50.

Vesihuoltomaksuja korotettiin viimeksi vuoden 2022 alussa. Kustannusten nousu, mm. kemikaalien ja putkitarvikkeidenkin osalta, on vuoden 2022 aikana ollut kuitenkin huomattavaa, että maksuja joudutaan jälleen korottamaan.  

Vesihuoltolain mukaan vesihuoltolaitoksen pitää keräämillään maksuilla kattaa toimintansa kustannukset. Urjalan vesihuoltolaitoksella menot ovat selvästi tuloja suuremmat eikä nyt tehtävä korotus muuta tilannetta. Korotuksella pystytään ainoastaan estämään tulojen ja menojen erotuksen kasvaminen entisestään.

1.1.2023 voimaan astuvat uudet käyttömaksuhinnat 


veroton (alv 0%)verollinen (alv 24 %)muutos-%

Puhdas käyttövesi

1,68

2,08

12,0 %

Jätevesi

2,64

3,27

12,8 %

Vuosittaiset uudet perusmaksut 1.1.2023 alkaen

 Pientalot 

Kerrosala

vesi  (€)

viemäri  (€)

 

 

alv 0 %

alv 24 %

alv 0%

alv 24 %

1.luokka

> 100 k-m2

41,40

51,34

51,50

63,86

2.luokka

100 – 250 k-m2

48,50

60,14

58,60

72,66

3.luokka

< 250 k-m2

53,50

66,34

68,70

85,19

Rivi- ja kerrostalot sekä

muut kiinteistöt

Veden vuosikulutus

vesi     (€)

viemäri (€) 

 

 

alv 0 %

alv 24 %

alv 0%

alv 24 %

4.luokka

< 500 m3/a

53,50

66,34

68,70

85,19

5.luokka

500-1500 m3/a

83,90

104,04

147,10

182,40

6.luokka

1500-3000 m3/a

134,10

166,28

210,40

260,90

7.luokka

3000-6000 m3/a

210,40

260,90

261,00

323,64

8.luokka

> 6000 m3/a

261,00

323,64

514,00

637,36

Käyttömaksut 01.01.2022 alkaen (sis.alv 24 %)

Vesi 1,86 €/m³
Jätevesi 2,93 m³

Liittymismaksut 01.01.2017 alkaen

Liittymismaksun yksikköhinta vesi 4,00 €/k-m2
Liittymismaksun yksikköhinta jätevesi ja hulevesi 4,30 €/k-m2

Liittymismaksut ovat siirto- muttei palautuskelpoisia, joten niihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

150 kerros-m2 omakotitalon liittymismaksu vesijohtoverkostoon on 2083,20 euroa sis. alv ja jätevesiverokstoon 2239,44 euroa sis.alv.

02.02.2022 alkaen jätevedenpuhdistamolla puhdistettavan lietteen taksa sakokaivolietteelle on 12,27 €/m³ ja umpikaivolietteelle 7,00 €/m³. Alv 0 %.

Liittymismaksun lisäksi kiinteistön omistaja vastaa talojohtojensa rakentamiskustannuksista kiinteistönsä ja kunnan runkolinjan välillä.

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet:

Talousvesitutkimuksen tulokset

Viimeisimmän talousvesitutkimuksen tulos 18.1.2023

Haja-asutusalueen jätevedet

Haja-asutusalueiden jätevesiasiat hoitaa Valkeakosken kaupunki

 

Linkki vesimittarilukemien ilmoittamiseen:

Urjalan kunnan vesihuoltolaitos (kulutus-web.com)

 

Ota yhteyttä

Yhdyskuntatekniikan rakennusmestari
Mirka Kamarjanskij
040 335 4222
mirka.kamarjanskij@urjala.fi

 

Vesilaitoksen ja jätevedenpuhdistamon hoitajat:

Pekka Toriseva, p. 040 335 4378
Toni Paija, p. 040 335 4240
Matti Nieminen, puh. 040 335 4242

Vesi- ja jätevesilaskutus
hallintosihteeri Pauliina Österberg
p. 040 335 4007
pauliina.osterberg@urjala.fi

Vesihuollon liittymis- ja käyttösopimukset
hallintosihteeri Pauliina Österberg p.  040 335 4007
pauliina.osterberg@urjala.fi

Vesihuolto, vikailmoitukset 24h/vuorokausi (vain puhelut)
p. 040 335 4244

 
 
 
 
x