Sisältöön »
 

Vesihuoltolaitos

 

Urjalan kunnan vesihuoltolaitos tarkoittaa kunnan vesihuoltolaitostoimintaa, joka muodostuu vedenottamosta, jätevedenpuhdistamosta, jätevedenpumppaamoista ja vesi- sekä viemärilaitoksen kunnossapitotoiminnasta. Luonnollisesti myös vesihuollon uudisrakentaminen ja perusparantaminen kuuluvat liikelaitos -sektorin toimintaan.

Omasta vedenottamosta vuorokaudessa pumpattavan noin 400 m3 lisäksi vettä ostetaan HS-vedeltä 50 m3 vuorokaudessa.

Veden kovuus Urjalassa on keskikovaa, 1,4 mmol /litra.

Vesilukemien ilmoittaminen

Nyt voit ilmoittaa vesimittarin lukeman alla olevalla linkillä:

Kulutus-Web: Vesimittarilukemien ilmoittaminen

Kulutus-Webissä:

  • pääset syöttämään vesimittarin lukeman
  • selaamaan kiinteistösi kulutushistoriaa
  • voit antaa palautetta

Kirjaudu palveluun vesilaskusta/mittarilukemailmoituksesta löytyvillä kulutuspisteen sekä vesimittarin numeroilla.

Mikäli lukema on ilmoitettu Kulutus-Webin kautta, paperista mittarinluentailmoitusta ei tarvitse palauttaa kunnalle.

Urjalan kunnan vesihuoltolaitoksen käyttö- ja perusmaksut nousevat 1.1.2024 alkaen. 

Urjalan kunnan vesihuoltolaitoksen käyttö- ja perusmaksut nousevat 1.1.2024 alkaen. Tekninen lautakunta on päättänyt korotuksesta kokouksessaan 24.10.2023 § 55.

Vesihuoltomaksuja korotettiin viimeksi vuoden 2023 alussa. Korotuksista huolimatta vesihuoltolaitoksen keräämät maksut eivät riitä lain edellyttämään tasoon. Vesijohtoverkostossa on merkittävää saneeraustarvetta, ja vesihuoltolain mukaan vesihuoltolaitoksen tulee keräämillään maksuilla kattaa toimintansa kustannukset.

Käyttömaksut 1.1.2024

€/m³alv 0%alv 24%korotus (€/m³)muutos-%

Puhdas käyttövesi

2

2,48

0,48

19,3%

Jätevesi

3,17

3,93

0,76

19,3%

Vuosittaiset uudet perusmaksut 1.1.2024 alkaen

 Pientalot 

Kerrosala

vesi  (€)

jätevesi (€)

 

 

alv 0 %

alv 24 %

alv 0%

alv 24 %

1.luokka

> 100 k-m2

61,70

76,51

73,80

91,51

2.luokka

100 – 250 k-m2

72,20

89,52

83,90

104,03

3.luokka

< 250 k-m2

79,70

98,82

98,40

122,01

Rivi- ja kerrostalot sekä

muut kiinteistöt

Veden vuosikulutus

vesi     (€)

jätevesi  (€) 

 

 

alv 0 %

alv 24 %

alv 0%

alv 24 %

4.luokka

< 500 m3/a

86,40

107,14

106,60132,18

5.luokka

500-1500 m3/a

125,00

155,00210,80261,39

6.luokka

1500-3000 m3/a

199,70

247,62301,50373,86

7.luokka

3000-6000 m3/a

313,50

388,74374,00463,76

8.luokka

> 6000 m3/a

388,80

482,11736,50913,26


Laskutus

Urjalan vesilaitos lähettää asiakkailleen laskun 4 kertaa vuodessa. Laskutusjakso on näin ollen 3 kuukautta.

Laskutus perustuu veden ja jäteveden käyttömaksujen osalta vuosikulutusarvioon. Vuosikulutus voidaan arvioida alkuun esim. henkilölukumäärän perusteella ja myöhemmin se perustuu saatujen vesimittarilukemien muodostamaan vuosikulutusarvioon.

Vesilaitos pyytää ilmoittamaan vesimittarilukeman kerran vuodessa, vuoden lopussa. Lukema on kuitenkin sallittua, jopa suositeltavaa, ilmoittaa useamminkin. Huomioimme aina ilmoitetun vesimittarilukeman seuraavalla laskulla.

Vesi- ja jätevesilaskulla laskutetaan aina perusmaksu, joka esim. alle 100 m2 omakotitaloilla on yhteensä (veden ja jäteveden perusmaksu) 135,50 euroa vuodessa (alv 0%).  Lisäksi lasku sisältää vuosikulutusarvioon perustuvat arviolaskurivit jaksolla käytetyn veden ja/tai jäteveden määrästä, riippuen onko kiinteistöllä sekä vesi- ja jätevesiliittymä, vai vain toinen.

Tasauslaskulla laskutetaan uuden lukeman ja edellisen lukeman välinen kulutus ja hyvitetään kyseisellä aikavälillä arviolaskuilla laskutetut vedet ja jätevedet.

Huom! Veden ja jäteveden perusmaksut ovat kiinteitä kustannuksia, niitä ei huomioida tasauslaskuilla. Perusmaksut myös laskutetaan aina kun mittari on kytkettynä verkostoon, vaikka kiinteistössä ei vettä kulutettaisi lainkaan. Kiinteistössä on tällöin valmius veden käyttöön.

Liittyminen kunnan vesi- ja jätevesiverkostoon

Kun kiinteistön haltija haluaa liittää kiinteistön kunnan vesi- ja jätevesiverkostoon, on hänen toimitettava Urjalan vesilaitokselle hakemus kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen ja sen käytöstä.

Hakemus löytyy tästä.

Vesimittarin saat ottamalla yhteyttä vesilaitoksen hoitajaan sopiaksesi vesimittarin hakuajankohdan

Pekka Toriseva, p. 040 335 4378
Toni Paija, p. 040 335 4240
Matti Nieminen, puh. 040 335 4242

Vesimittarin asennuspäivä tulee ehdottomasti ilmoittaa laitokselle. Veden ja jäteveden perusmaksujen sekä käyttömaksujen laskutus alkaa, kun vesimittari on asennettu.

Mikäli toivot, että vesilaitos tulee asentamaan vesimittarin, ota yhteyttä suoraan vesilaitoksen hoitajaan:

Pekka Toriseva, p. 040 335 4378
Toni Paija, p. 040 335 4240
Matti Nieminen, puh. 040 335 4242

Vesimittarin omistaa laitos, ellei toisin sovita. Laitos myös määrää vesimittareiden tyypit ja koot.

Liittymismaksu määräytyy kiinteistötyypin mukaisen kertoimen sekä rakennuksen kerrosalan perusteella seuraavasti:

L= k x A x yL, jossa k = kiinteistötyypin mukainen kerroin, A = kerrosala ja yL = liittymismaksun yksikköhinta.

Vesiosuuskuntien vesi- ja viemäriliittymismaksu 

Vesiosuuskunnalla tässä tarkoitetaan myös vesihuoltoyhtymää tms. Liittymissopimus tehdään vesiosuuskunnan kanssa. Vesiosuuskunnan perustamiseen tarvitaan 5 kiinteistöä ja vesiosuuskunta voidaan perustaa vain toiminta-alueen ulkopuolelle. Liittymismaksun suuruus on 3 x omakotitalon (100 m2) liittymismaksu, joka oikeuttaa liittymään osoitettuun liitoskohtaan. Edellä mainittua sovelletaan sekä vesi- että viemäriliittymismaksua määrättäessä. Vesiosuuskunta päättää omalla toiminta-alueellaan liittymismaksu- ja käyttömaksutaksat liitettäviltä kiinteistöiltä, sekä vastaa alueensa vesihuoltojohtojen ja laitteiden rakentamisesta ja kunnossapidosta. Mikäli osuuskuntaan kuuluva kiinteistö tekee käyttösopimuksen suoraan laitoksen kanssa, noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa vesihuoltolaitoksen käyttömaksutaksaa. 

Jätevesiviemäriin liittyminen erikoistapauksessa 

Mikäli kiinteistö ei pääse liittymään runkoviemäriin viettoviemärillä tai liittyy paineviemäriverkostoon, tulee kiinteistön suorittaa liittyminen kiinteistöpumppaamolla. Kiinteistöpumppaamon hankinta, kytkentä ja kunnossapito kuuluvat liittyvälle kiinteistölle. Kiinteistön omistajan on huolehdittava riittävästä padotuskorkeudesta. Liittymismaksuna peritään 50 %:lla alennettu maksu tämän taksan mukaisesti lasketusta jäteveden liittymismaksusta. Muilta osin maksut määräytyvät tämän taksan mukaisesti. 

Lisäliittymismaksu

Lisäliittymismaksua peritään, kun liittymismaksun perusteena olevat olosuhteet kiinteistöllä muuttuvat liittymismaksun määräämisen jälkeen. Lisäliittymismaksua peritään, kun määräytymisperusteen muutos on vähintään 10 %. 

Tonttijohtomaksu

Tonttijohtojen, laitteiden ja materiaalien laatua, kokoa, tyyppiä yms. koskevat määräykset antaa vesihuoltolaitos tapauskohtaisesti erikseen. Tonttijohtojen liitostyöt kunnan runkolinjaan tekee aina laitos tai sen hyväksymä ja valtuuttama asentaja. Liittäminen runkolinjaan ja siihen liittyvät tarvikkeet sisältyvät liittymismaksuun. 

Jos tonttijohtojen uusiminen johtuu laitoksen verkostojen muutostöistä, niin kustannuksista vastaa laitos ja liittyjä on velvollinen osallistumaan kustannuksiin saamansa hyödyn perusteella. 

Laitoksen ja liittyvän vastuut tonttijohtojen rakentamisesta sovitaan laitoksen ja asiakkaan välisessä liittymissopimuksessa tai noudatetaan vesihuollon yleisiä sopimusehtoja. 

Liittämiskohta laitokseen nähden on aina runko- ja tonttijohdon rajakohta. Asennustapa tulee hyväksyttää kirjallisesti vesihuoltolaitoksella. 

Tonttijohdon kunnossapito ja toiminta kuluineen kuuluvat kiinteistön omistajan vastuulle.

Liittymismaksut 01.01.2024 alkaen

Liittymismaksun yksikköhinta vesi 4,00 €/k-m2
Liittymismaksun yksikköhinta jätevesi ja hulevesi 4,30 €/k-m2

Liittymismaksut ovat siirto- muttei palautuskelpoisia, joten niihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

150 kerros-m2 omakotitalon liittymismaksu vesijohtoverkostoon on 2083,20 euroa sis. alv ja jätevesiverkostoon 2239,44 euroa sis.alv.

01.01.2024 alkaen jätevedenpuhdistamolla puhdistettavan lietteen taksa sakokaivolietteelle on 13,61 €/m³ ja umpikaivolietteelle 7,76 €/m³. Alv 0 %.

Liittymismaksun lisäksi kiinteistön omistaja vastaa talojohtojensa rakentamiskustannuksista kiinteistönsä ja kunnan runkolinjan välillä.

Omistajan vaihdos

Urjalan kunnan vesi- ja/tai viemäriverkostoon kuuluvan kiinteistön vaihtaessa omistajaa, tulee molempien osapuolien, sekä myyjän että ostajan, olla yhteydessä vesilaitoksen asiakaspalveluun.

Suositeltavaa on, että kumpikin osapuoli on paikalla kiinteistön hallintaoikeuden vaihtuessa ja ko. kiinteistön vesimittari luetaan yhdessä. Vesimittarin lukema on ilmoitettava vesilaitokselle. Edelliselle omistajalle tehdään loppulasku kyseiseen lukemaan ja päivämäärään. Kyseinen lukema toimii myös uuden omistajan aloituslukemana, joten tästä päivämäärästä ja lukemasta eteenpäin vastuu vesi- ja jätevesilaskuista siirtyy uudelle omistajalle. 

Edellisen omistajan tulee ilmoittaa uusi laskutusosoite loppulaskun lähettämistä varten.

Uuden omistajan tulee ottaa yhteyttä vesilaitoksen asiakaspalveluun omistajan tietojen ja laskutuksen saamiseksi ajan tasalle. Tieto uusista omistajista ei päivity automaattisesti vesilaitoksen asiakasrekisteriin.

Uuden omistajan tulee ilmoittaa vesilaitokselle seuraavat tiedot:

  • Vesimittarin lukema ja lukeman päivämäärä
  • Kiinteistön osoite/laskutusosoite
  • Asukkaiden lukumäärä
  • Uusien omistajien nimet sekä henkilötunnukset

Huom! Vesilaitos voi tehdä sopimuksen joko kiinteistön omistajan tai vuokralaisen kanssa. Kiinteistön omistaja on aina viimekädessä vastuussa omistamansa kiinteistön vesi- ja jätevesimaksuista.

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet:

Talousvesitutkimuksen tulokset

Viimeisimmän talousvesitutkimuksen tulos 18.1.2023

Haja-asutusalueen jätevedet

Haja-asutusalueiden jätevesiasiat hoitaa Valkeakosken kaupunki

 

Vesimittarilukemien ilmoittaminen

Kulutus-web.com

Vinkkejä energiatehokkaaseen arkeen

Motiva - vinkkejä veden säästöön

Motiva - vesivuodot

Motiva - vedenkulutus

Pytty.fi - Ethän heitä pyttyyn mitään sinne kuulumatonta?

 

Ota yhteyttä

Yhdyskuntatekniikan rakennusmestari
Mirka Kamarjanskij
040 335 4222
mirka.kamarjanskij@urjala.fi

Vesihuoltolaitoksen vastaava hoitaja
Toni Paija
040 335 4240
toni.paija@urjala.fi

Hallintosihteeri
Anne Talvitie
040 335 4007
anne.talvitie@urjala.fi

 

Vesilaitoksen ja jätevedenpuhdistamon hoitajat:

Pekka Toriseva, p. 040 335 4378
Matti Nieminen, puh. 040 335 4242

Vesi- ja jätevesilaskutus
Anne Talvitie, anne.talvitie@urjala.fi  p. 040 335 4007

22.3.2024 alkaen: vesilaskutus@urjala.fi

Vesihuollon liittymis- ja käyttösopimukset
Anne Talvitie, anne.talvitie@urjala.fi   p. 040 335 4007

Vesihuolto, vikailmoitukset 24h/vuorokausi (vain puhelut)
p. 040 335 4244
 
 
 
 
x