Sisältöön »
 
takkatuli.jpg
 

VÄESTÖNSUOJAT JA VARAUTUMINEN

 

Väestönsuojatilat

Harvaan asutuilla alueilla, maaseudulla ja omakotialueella ei yleensä ole väestönsuojia, eikä asukkailla ole osoitettua suojapaikkaa. Näillä alueilla viranomaiset huolehtivat väestön suojaamiseen tarvittavista toimenpiteistä poikkeusoloissa mm. siirtämällä väestöä tai osoittamalla suojapaikan lähialueelta.

Urjalan kunnan rakennuksissa sijaitsee yksittäisiä väestönsuojia, jotka ovat pääsääntöisesti kunnan toimintojen käyttöön. Laajamittaisia yleisiä väestönsuojatiloja kunnalla ei ole.

Muiden kuin kunnan kiinteistöjen väestönsuojien tiedot löytyvät kiinteistön pelastussuunnitelmasta. Pelastuslaitokset antavat neuvontaa omatoimiseen varautumiseen ja pelastussuunnitelman laatimiseen.

Omatoiminen varautuminen

Omatoimisella varautumisella tarkoitetaan kansalaisten, yritysten, organisaatioiden ja taloyhtiöiden valmistautumista erilaisia onnettomuuksia, erityistilanteita ja poikkeusoloja varten.

Omatoimisen varautumisen organisaatiot toimivat viranomaisten ohjeiden mukaisesti pyrkien itsenäisesti säilyttämään toimintakyvyn ja elinolosuhteet mahdollisimman pitkään. Omatoimisella varautumisella pyritään ennaltaehkäisemään onnettomuuksia, tunnistamaan riskejä, toimimaan arkipäivän onnettomuuksissa ja sairaustapauksissa itsenäisesti sekä harjaannutaan hälyttämään apua. Jokaisen tulee itse varautua erilaisiin häiriötilanteisiin, kuten sähkö- ja tietoliikennekatkoihin.

Yksilön varautuminen alkaa kotoa sähköturvallisuudesta, siisteydestä ja järjestyksestä, poistumisteistä, huolellisuudesta, palovaroittimista ja alkusammutusvälineistä, jatkuen ohjeiden noudattamiseen ja auttamiseenkin, jos jotain sattuu.

Kotivara

Pitkittynyt sähkökatko tai puhtaan juomaveden loppuminen voivat aiheuttaa tilanteen, jonka takia yhteiskunnan tarjoamat palvelut häiriintyvät tai jopa keskeytyvät.

Kodeissa tulisi varautua pärjäämään itsenäisesti ainakin kolme vuorokautta häiriötilanteen sattuessa. Olisi hyvä, jos kotoa löytyisi aina vähintään kolmeksi vuorokaudeksi:

  • ruokaa
  • lääkkeitä
  • paristokäyttöinen radio
  • paristoja
  • taskulamppu
  • kynttilöitä
  • tulitikkuja
  • lämpimiä vaatteita
  • vuodevaatteita

Jokaisen on tärkeää tuntea varautumisen perusteet eli tietää esimerkiksi, mistä saa oikeaa tietoa häiriötilanteessa ja miten pärjätä kylmenevässä asunnossa.

Lisätietoja löydät Pelastustoimen Kotivara -sivustolta sekä Pelastusalan keskusjärjestön 72 tuntia -sivustolta.

Omatoimiseen varautumiseen liittyviä kursseja järjestävät esimerkiksi Maanpuolustuskorkeakoulu ja Hämeen pelastusliitto.

 

Omatoiminen varautuminen

Kotivara - Pelastustoimen ylläpitämä sivusto

72 tuntia - Pelastusalan keskusjärjestön ylläpitämä sivusto

 
 
 
 
x