Nuorten Ykspaja ja etsivä nuorisotyö

Nuorten Ykspaja on seinätön työpaja ja toimii osana Urjalan kunnan nuorisotyötä.

Toiminta on tarkoitettu 15–28-vuotiaille, vailla työ – tai opiskelupaikkaa oleville urjalalaisille nuorille. Osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen ja maksuttomuuteen. Toimintaan voi hakeutua itse, läheisen tai jonkin viranomaisen tukemana.

Nuorten Ykspajan toiminnan tavoitteena on tukea ja ohjata nuorta löytämään oma kiinnostuksen kohteensa koulutus – ja työelämässä. Ykspajan toimintamuotona käytetään yksilö- ja palveluohjausta. Toiminnan alussa laaditaan yhdessä nuoren kanssa henkilökohtainen suunnitelma, jonka lähtökohtana ovat nuoren omat tavoitteet.

Nuorten Ykspajassa nuoret sijoittuvat pääsääntöisesti työkokeiluun kunnan eri yksiköihin, yrityksiin tai yhdistyksiin. Lisäksi ovat mahdollisia esimerkiksi työ- ja koulupaikkatutustumiset.

Etsivä nuorisotyö

Nuorisolain 7 b §:n mukaan etsivän nuorisotyön tavoitteena on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten palvelujen tai muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Avun vastaanottaminen on vapaaehtoista. Kohderyhmänä etsivässä nuorisotyössä ovat alle 29-vuotiaat nuoret, jotka ovat koulutuksen ja työmarkkinoiden ulkopuolella tai muuten tuen tarpeessa.  Etsivä nuorisotyö tukee, kannustaa ja innostaa nuorta kohti täysivaltaista elämää.

 

 

 

 

  

 

 

 Lisätiedot

Nuorisoneuvoja
Tiina Juutilainen
puh. 040 335 4237

Etsivä nuorisotyöntekijä
Markus Lohermaa
puh. 040 335 4213