Nuoret

Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Nuorisotyön toteuttamisesta vastaavat kunnat, nuorisoyhdistykset ja muut nuorisotyötä tekevät järjestöt. Nuorisotyön palveluja voidaan tuottaa myös alueellisesti kuntien yhteistyönä.

Kunnan nuorisotyöhön ja -politiikkaan kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien tuki, liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta, nuorten ympäristökasvatus sekä tarvittaessa nuorten työpajapalvelut ja etsivä nuorisotyö tai muut paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivat toimintamuodot.

Nuorisotyötä ja -politiikkaa toteutetaan monialaisena yhteistyönä sekä yhteistyönä nuorten, nuorisoyhdistysten ja muiden nuorisotyötä tekevien järjestöjen kanssa.

Urjalassa tehtävästä nuorisotyöstä tiedotetaan Urjalan nuoriso- ja liikuntatoimi -facebook -sivustolla.

 

Koululaisten metsäpäivä 2011 

Lisätiedot

Perusnuorisotyön osalta:

nuoriso- ja liikuntaohjaaja
Heidi Jalli (sijainen 31.7.2017 saakka, Marjo Niittymäki 1.8.2017 alkaen)
puh. 040 335 4263

Nuorten Ykspajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön osalta:

nuorisoneuvoja
Tiina Juutilainen
puh. 040 335 4237