Nuoret

Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Nuorisotyön toteuttamisesta vastaavat kunnat, nuorisoyhdistykset ja muut nuorisotyötä tekevät järjestöt. Nuorisotyön palveluja voidaan tuottaa myös alueellisesti kuntien yhteistyönä.

Kunnan nuorisotyöhön ja -politiikkaan kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien tuki, liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta, nuorten ympäristökasvatus sekä tarvittaessa nuorten työpajapalvelut ja etsivä nuorisotyö tai muut paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivat toimintamuodot.

Nuorisotyötä ja -politiikkaa toteutetaan monialaisena yhteistyönä sekä yhteistyönä nuorten, nuorisoyhdistysten ja muiden nuorisotyötä tekevien järjestöjen kanssa.

Urjalassa tehtävästä nuorisotyöstä tiedotetaan Urjalan nuorisotoimen Instagram-tilillä @nuortenurjala.

 

Koululaisten metsäpäivä 2011 

Lisätiedot

Perusnuorisotyön osalta:

Nuoriso- ja liikuntaohjaaja
Marjo Niittymäki
puh. 040 335 4263

Nuorten Ykspajatoiminnan osalta:

Nuorisoneuvoja
Tiina Juutilainen
puh. 040 335 4237

Etsivän nuorisotyön osalta:

Etsivä nuorisotyöntekijä
Markus Lohermaa
puh. 040 335 4213