Työväentalo

Honkolan työväentaloSuomessa työväenyhdistykset saivat alkunsa ns. wrightiläisen työväenliikkeen piirissä 1880-luvulla. Wrightiläisyydelle oli ominaista pyrkimys hillitä luokkaristiriitojen kärjistymistä ja sosialismin leviämistä Suomeen. Myöhemmin liike tiukensi näkemyksiään, mutta tavoite säilyi samana: pyrkimys työväen elinehtojen kaikinpuoliseen parantamiseen.

Yhdistykset perustivat työväentaloja, joissa oli toimisto-, kokous- ja juhlahuoneita, sillä työväenyhdistyksen yksi tehtävä oli koota paikallinen työväestö yhteen ja tarjota sekä sivistyksellistä että vapaa-ajanviettotoimintaa. Tällä paikalla on sijainnut työväenyhdistys Honkolan Voiman talo - Pohjantähti-trilogian keskeisimpiä paikkoja. Talo raknnettiin vuonna 1908 ja se tuhoutui 1950-60-luvulla. Rakennuksessa ei ollut enää toimintaa Väinö Linnan aikana, joten esikuvana trilogian työväentalolle on ollut Honkolan VPK:n talo, joka on Väinö Linnan reitin viereinen kohde.

Kuvassa työväentalo 1900-luvun alussa. Paikalla on nähtävissä työväentalon kivijalka.