Pentinkulman maisema

"Samalla kun toivotan Sinut tervetulleeksi tutustumaan tämän reitin kohteisiin, lausun muutamia opastavia ja varoittavia sanoja niiden johdosta. Opastavat sanat ovat tarpeen näihin kohteisiin tutustuessa ja varoittavat sanat sen vuoksi, ettei synny vääriä käsityksiä Täällä Pohjantähden alla -romaanini todellisuuden ja urjalalaisen todellisuuden välisistä yhteyksistä.

Ensimmäiseksi varoittaisin pitämästä edellä mainittua romaania jonkinlaisena pitäjänhistoriana, joka kuvaisi kerran tapahtuneita asioita ja niitä kokeneita ihmisiä todellisina. Romaanin tapahtumat ja ihmiset voivat siten edustaa yhtä hyvin jotakin muuta vastaavanlaista pitäjää kuin Urjalaa, joten yhteydet ovat lähinnä tyypillisiä eivätkä todellisia.

Syntymäpitäjäni Urjala on kuitenkin antanut minulle paljon sellaista, mikä heijastuu romaanissa epäsuorina kuvajaisina. Sellaisia ovat lähinnä kieli, elämäntavat ja yhteiskunnallinen tausta. Läheisin ja selvin yhteys on kuitenkin urjalalaisen maiseman ja maantieteen sekä romaanin maiseman ja maantieteen välillä.

Olemme valinneet tutustumiskohteiksi joitakin paikkoja, jotka eivät sellaisenaan ole romaanin esikuvia, mutta ilmentävät kuitenkin jotakin romaanin kuvaaman aikakauden yhteiskunnallisesta miljööstä. Joillakin kohteilla on myös yhteyksiä minun henkilökohtaisiin vaiheisiini, joten kerron ensimmäiseksi hieman syntymäpaikastani."

Väinö Linna