Kankaanpäänmäen puolustusvarustus

Museovirasto on kunnostanut Urjalan Honkolassa Väinö Linnan reitin varrella olevan Kankaanpäänmäen puolustusvarustuksen, jonka rakentamisen venäläiset aloittivat 1915. Urjalan varustukset ovat osa laajempaa puolustusvarustussuunnitelmaa, jonka Venäjän armeija rakensi vuosina 1914-17 Pietarin suojaksi. Varustuksia rakennettiin eri puolille Urjalaa.

Jalkaväen puolustusasemiksi tarkoitettuihin linnoituksiin kuului yleensä taistelu- ja yhdyshautoja, konekivääripesäkkeitä ammusvarastoineen, tykkiasemia ja kivettyjä tykkiteitä, luolia ja ammusvarastoja sekä miehistösuojia. Varustukset rakennettiin yleensä mäkien ja kukkuloiden päälle joko maahan kaivaen tai kallioon louhien ja viimeisteltiin betonilla ja puurakenteilla.

Rakennustöitä varten paikkakunnalle saapui venäläisiä sotilaita ja rakennusjoukkoja ja kiinalaisia sotavankeja. Venäläinen linnoitusväki asui paikkakunnalla nuorisoseura Pyrinnön ja Honkolan VPK:n taloissa sekä paikkakunnan maatiloilla.

Venäjän sisäisten tapahtumien sekä Suomen itsenäistymisen vuoksi työt jäivät kesken. Ennen lähtöään venäläiset räjäyttivät valmiiksi saatuja rakenteita, eikä linnoituksia koskaan käytetty niiden alkuperäiseen tarkoitukseensa. Tällä hetkellä ensimmäisen maailmansodan aikaiset linnoitukset ovat muinaismuistolain suojelemia sotamuistomerkkejä, joihin ei saa kajota ilman lupaa.

Tietoa kohteesta museoviraston Muinaisjäännösrekisterissä:
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/