I maailmansodan aikaiset kenttälinnoitukset

Vuosien 1915 - 1917 aikana venäläiset alkoivat rakentaa laajaa kenttälinnoitusten vyöhykettä puolustautuakseen saksalaisten hyökkäystä vastaan. Oletettu hyökkäyssuunta oli Hangon ja Tornion välinen rannikko.

Urjala, ja erityisesti Urjalankylä, sijaitsi sotilasstrategisesti keskeisellä alueella, kahden järven välisellä kannaksella. Alueelle kaivettiin valmiiksi useita kilometrejä niin maalinnoituksia kuin betonivahvisteisia juoksuhautoja. Linnoitustyöt toivat alueelle venäläisiä sotajoukkoja sekä tarjosivat samalla tervetullutta työtä taloudellisen laman koettelemille torppareille.

Edellä mainitulta ajalta on nähtävissä laaja juoksuhautojen ja linnoitusten alue Urjalankylässä. Suuri osa näistä muinaismuistolain suojeluksessa olevista kohteista on yksityisten maanomistajien mailla, yleisön vapaasti nähtävillä on juoksuhautoja Urjalan museoalueella.