Liikunta

Liikuntalain 2 §:n mukaan kunnan tulee luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät.

Urjalan kunnan liikuntatoimen tehtävänä on huolehtia liikuntatoimen suunnittelusta ja kehittämisestä sekä kunnassa harjoitettavan liikuntatoiminnan tukemisesta. Urjalassa toteutetaan mm. tällaista liikuntatoimintaa.

 

Satujumppalaiset nuorisotila Majakalla

Lisätiedot

nuoriso- ja liikuntaohjaaja
Heidi Jalli (sijainen 31.7.2017 saakka)
puh. 040 335 4263