Avoimet tarjouspyynnöt

Urjalan kunta julkaisee tällä sivulla avoimet tarjouspyynnöt, joiden tarjousaika on vireillä. Kaikki kansallisen kynnysarvon hankinnat ilmoitetaan lisäksi www.hankintailmoitukset.fi -palvelussa. Lisäksi Urjalan kunta on mukana erilaisissa yhteishankinnoissa, jolloin jokin hankintarengas tai toinen hankintayksikkö kilpailuttaa hankinnan kunnan puolesta.

Huomioi tarjousta jättäessäsi:
- Varmista että olet liittänyt tarjoukseesi kaikki vaaditut todistukset, selvitykset ja muut liitteet
- Tarjouksen jättöaika ja oikea lähetysosoite
- Palautusaika on klo 15.00 mennessä ellei toisin ole mainittu
- Myöhästynyttä tarjousta ei huomioida. Tarjous katsotaan ajoissa saapuneeksi silloin kun se on saapunut ajoissa perille - ei lähetysajan perusteella.

Tarjouspyynnöt

 Urjalan kunta pyytää tarjouksia Salmentien vesijohtolinjan rakentamisesta keskiviikkoon 30.05.2018 klo 12.00 mennessä kirjallisesti osoitteeseen Urjalan kunta/Tekninen lautakunta, PL 33, 31761 URJALA

Tarjouspyyntöasiakirjat:
Asiakirjaluettelo
Tarjouspyyntö
Urakkatarjous
Urakkaohjelma
Turvallisuusasiakirja
Yksikköhintaluettelo
Määräluettelo
Työselostus
Asemapiirros
Pituusleikkaus
Alitus
Periaatepiirros

Lisäselvitys tarjouspyyntöön:
Urakoitsijan on huomioitava tarjousta tehdessään, museoviranomaisen valvonnasta johtuva, mahdollinen vesijohtokaivannon kaivutyön hidastuminen.  Kokemusperäisenä ja tilaajaa sitomattomana tietona voidaan mainita, että normaalisti tämän tyyppinen arkeologin valvonta ja siitä johtuvan kerroksittain kaivaminen lisää kaivutyöhön kuluvaa aikaa vähintäänkin 5 % jos mitään erityistä ei tule vastaan. Tilaaja ei ole vahingonkorvausvelvollinen urakoitsijalle tästä urakkasuorituksen hidastumisesta  aiheutuvista lisäkustannuksista.

Jos kaivutyö museoviranomaisen valvonnsta johtuen joudutaan täysin keskeyttämään tarkempien tutkimuksien ajaksi ja urakkkasuoritus viivästyy tästä syystä, niin tilaaja antaa lisäaikaa urkkasuorituksen valmistumiseen tätä viivästymistä vastaavan ajan.  Tilaaja ei kuitenkaan ole vanhingonkorvausvelvollinen urakoitsijalle tällaisesta keskeytyksestä aiheutuvista lisäkustannuksista, vaan kaivinkoneyksikön käyttämisestä ja siitä aiheutuvsta mahdollisesta lisäkorvauksesta sovitaan erikseen työmaakokouksessa.

Vesijohdon liittäminen kunnan nykyiseen vesijohtolinjaan tehdään yhteistyössä urakoitsijan ja vesilaitoksen kanssa.