Avoimet tarjouspyynnöt

Urjalan kunta julkaisee tällä sivulla avoimet tarjouspyynnöt, joiden tarjousaika on vireillä. Kaikki kansallisen kynnysarvon hankinnat ilmoitetaan lisäksi www.hankintailmoitukset.fi -palvelussa. Lisäksi Urjalan kunta on mukana erilaisissa yhteishankinnoissa, jolloin jokin hankintarengas tai toinen hankintayksikkö kilpailuttaa hankinnan kunnan puolesta.

Huomioi tarjousta jättäessäsi:
- Varmista että olet liittänyt tarjoukseesi kaikki vaaditut todistukset, selvitykset ja muut liitteet
- Tarjouksen jättöaika ja oikea lähetysosoite
- Palautusaika on klo 15.00 mennessä ellei toisin ole mainittu
- Myöhästynyttä tarjousta ei huomioida. Tarjous katsotaan ajoissa saapuneeksi silloin kun se on saapunut ajoissa perille - ei lähetysajan perusteella.

Tarjouspyynnöt

 

KUNNANTALON VIEMÄRIVERKOSTON PERUSKORJAUS

 Urjalan kunnan tekninen palvelukeskus pyytää tarjouksia Urjalan kunnantalon viemäriverkoston peruskorjauksesta.
Kirjalliset tarjoukset tulee olla perillä torstaina 14.02.2019 kello 12.00 mennessä osoitteella:
Urjalan kunta/tekninen palvelukeskus, PL 33,  31761 URJALA.
Kirjekuoreen merkintä: "Tarjous, kunnantalon viemäriverkoston peruskorjaus"

Mahdolliset hankintamenettelyä tai tarjouspyyntöä koskevat kysymykset on esitettävä 01.02.2019 klo 12.00 mennessä tarjouspyynnön mukaisesti.

Kaikki kysymykset, kysymyksiin annetut vastaukset sekä mahdolliset täsmennykset tarjouspyyntöön vastataan kaikille tarjoajille samanaikaisesti sähköpostilla 06.02.2019 klo 15.00 mennessä.

Tarjouspyyntö ja siihen liittyvät asiakirjat toimitetaan pyydettäessä sähköisesti os.     p. 040-335 4224. 

 

YLI-UOTILAN SIVURAKENNUS/TYÖTOIMINTAKESKUKSEN MAALAUS

Urjalan kunnan tekninen palvelukeskus pyytää tarjouksia Yli-Uotilan sivurakennus/ työtoimintakeskuksen maalausurakasta kokonaisurakkana.
Suljetut kirjalliset tarjoukset tulee olla perillä perjantaina 01.03.2019 klo 12.00 mennessä osoitteella: Urjalan kunta/Tekninen palvelukeskus, PL 33,  31761  URJALA.
Kirjekuoreen merkintä: "Tarjous: Työtoimintakeskus maalausurakka"

Lisätietoja antavat rkm. Jiri Laine, p. 040-335 4224, s-posti: tai
tekninen johtaja Kimmo Virta, p. 040-335 4220, s-posti:

Tarjouspyyntöasiakirjat:
Tarjouspyyntö
Tarjouslomake
Julkisivuvärisuunnitelma
Maalaustyöselostus
Museoviraston korjauskortti 13 - öljymaali
Työturvallisuusasiakirja