Avoimet tarjouspyynnöt

Urjalan kunta julkaisee tällä sivulla avoimet tarjouspyynnöt, joiden tarjousaika on vireillä. Kaikki kansallisen kynnysarvon hankinnat ilmoitetaan lisäksi www.hankintailmoitukset.fi -palvelussa. Lisäksi Urjalan kunta on mukana erilaisissa yhteishankinnoissa, jolloin jokin hankintarengas tai toinen hankintayksikkö kilpailuttaa hankinnan kunnan puolesta.

Huomioi tarjousta jättäessäsi:
- Varmista että olet liittänyt tarjoukseesi kaikki vaaditut todistukset, selvitykset ja muut liitteet
- Tarjouksen jättöaika ja oikea lähetysosoite
- Palautusaika on klo 15.00 mennessä ellei toisin ole mainittu
- Myöhästynyttä tarjousta ei huomioida. Tarjous katsotaan ajoissa saapuneeksi silloin kun se on saapunut ajoissa perille - ei lähetysajan perusteella.

Tarjouspyynnöt

Urjalan kunnan oppilaskuljetukset lv. 2020 - 2021 ja lv. 2021 - 2022 + optiot 1 v + 1 v

Tarjouspyyntö oppilaskuljetuksista ja liitteet löytyvät tästä

Mahdolliset tarjouspyyntöä koskevat kysymykset on esitettävä 12.7.2020 klo 23.59 mennessä. Kysymyksiin vastataan 13.7.2020 ja vastaukset löytyvät Tarjouspalvelusta.

 

Huhdin pumppaamon ja jätevedenpuhdistamon välisten vesihuollon runkolinjojen saneeraukset

Urjalan kunta pyytää sitovia tarjouksia Huhdin taajaman ja kunnan jätevedenpuhdistamon välisten vesihuollon runkolinjojen saneerauksesta.

Tarjoukset tulee olla perillä maanantaina 08.06.2020 klo 12.00 mennessä sähköpostitse osositteella tai kirjeitse Urjalan kunta/tekinen toimisto, PL 33, 31761 Urjala.

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat seuraavat:


Tarjouspyyntö

Urakkaohjelma
Asiakirjaluettelo
Työselostus 
Yksikköhintaluettelo
Määräluettelo
Asemapiirros plv 0-1000
Asemapiirros plv 1000-1965
Pituusleikkaus plv 0-1000
Pituusleikkaus plv 1000-1965
Alitusleikkaus
TP-alitukset
Ilmanpoisto jv.
Ilmanpoisto vj.
Alituskaivanto 1
Alituskaivanto 2
Tarjouslomake DOCX
Tarjouslomake pdf
Salaojituksen korjaus
Väyläviraston sijoitussopimus
Maantien alituslupa
Yksikköhintaluettelo Exel
Turvallisuusasiakirja
Yleiskartta

Vastaukset kysymyksiin

 

Urjalan kunnan yhtenäiskoulun huoltorakennuksen rakentaminen

Urjalan kunta pyytää tarjouksia yhtenäiskoulun huoltorakennuksen rakentamisesta.
Tarjoukset tulee olla perilllä maanantaina 08.06.2020 klo 12.00 mennessä kirjallisesti osoitteella Urjalan kunta/Tekninen palvelukeskus/Kimmo Virta,  PL 33, 31761 URJALA tai sähköpostiosoitteella
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Kimmo Virta, p.040-335 4220.

Tarjouspyyntöasiakirjat hankkeeseen ovat:
Tarjouspyyntö
Tarjous huoltorakennus
Turvallisuusasiakirja
Rakennustapaselostus
4.10.rak 003
4.11.s2832-201
4.12.s2832-401
4.2 ark.UYKV-P1
4.3 ark.UYKV-P2
4.4 lvi 000
4.5 lvi 005
4.6 lvi 201
4.7 lvi 301
4.8 rak. 001
4.9 rak. 002

Vastaukset kysymyksiin