Yleinen edunvalvonta

Edunvalvoja voi olla tarpeen, jos henkilö ei kykene itse valvomaan omaa etuaan ja tarvitsee siksi tuekseen jonkun hoitamaan taloudellisia ja tarvittaessa myös henkilökohtaisia asioitaan. Syynä tähän voivat olla esimerkiksi muistisairaudet, mielenterveysongelmat tai kehitysvammaisuus. Maistraatti neuvoo ja opastaa menettelytavoissa edunvalvojan saamiseksi. Edunvalvojan määrää joko maistraatti tai käräjäoikeus.

Edunvalvojana toimii usein tukea tarvitsevan lapsi, aviopuoliso tai muu läheinen. Jos tällaista mahdollisuutta ei ole, edunvalvojaksi määrätään yleinen edunvalvoja, joka hoitaa näitä tehtäviä työnsä puolesta. Tämän yleisen edunvalvonnan järjestämisestä vastaavat oikeusaputoimistot.

Yhteystiedot

Käynti- ja postitusosoite:
Pirkanmaan oikeusaputoimisto
Yleinen edunvalvonta
Hämeenkatu 24 B, 6. krs.
33200 Tampere

Sähköposti:pirkanmaa.edunvalvonta (at) oikeus.fi

Edunvalvonta-asioista huolehtii
yleinen edunvalvoja
Erja Toropainen
puh. 029 565 2746
erja.toropainen (at) oikeus.fi.

Edunvalvontasihteeri
Heli Kilpeläinen
puh. 029 565 2747

Puhelinajat ovat klo 10-11.30. Soittoajan ulkopuolella puhelut ohjautuvat yleisen edunvalvonnan vaihteeseen,
puh. 029 565 2730.