Toimeentuloturva

Perustoimeentulotuen hakeminen siirtynyt 1.1.2017 Kelaan

Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotuen avulla turvataan henkilön ja perheen ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään välttämätön toimeentulo.

Etuuskäsittelijä käsittelee kirjalliset toimeentulotukihakemukset ja päättää toimeentulotuesta.

Lisätiedot

Etuuskäsittely Päivi Nummi
puh. 040 335 4238 (ma-ti klo 11-12)
Sähköposti: