Etelä-Pirkanmaan SoKuHANKE

Etelä-Pirkanmaan kuntien sosiaalisen kuntoutuksen hanke – SoKu päättyi 30.11.2018.

Kunnat jatkavat kohtaamispaikkojen (Narikoiden) toimintaa ja ryhmäpalveluja.Kts. aikuissosiaalityö

Hankkeen työntekijät kiittävät hyvästä yhteistyöstä!

Hanke oli Euroopan sosiaalirahaston ja kuntien rahoittama.

Vähän raitaa siihen arkeen - Neljä hyvää työtapaa ja raitaa arkeen