Narikka

Euroopan sosiaalirahaston ja Etelä-Pirkanmaan kuntien rahoittama SoKu-hanke päättyy 30.11.2018.

Narikka-toiminta jatkuu kunnan peruspalvelujen toimintana.

_______________ 

Narikka on työikäisille tarkoitettu osallistumisen ja kohtaamisen paikka, joka tarjoaa neuvontaa, ohjausta ja vertaistukea. Lisäksi Narikassa voi muun muassa kahvitella, lukea sanomalehtiä ja pelailla pelejä.

NARIKKA - Sosiaalisen kuntoutuksen hanke - SoKu
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt ESR-rahoitusta Etelä-Pirkanmaalla toteutettavaan hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja toteuttaa yhteisösosiaalityötä, osallisuutta lisäävää monimuotoista sosiaalista kuntoutusta sekä sosiaalista terveydenhuoltoa.

Mitä on sosiaalinen kuntoutus?
Sosiaalihuoltolain mukaan sosiaalisella kuntoutuksella tarkoitetaan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin annettavaa tehostettua tukea sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi.

Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu:

  • Sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen
  • Kuntoutusneuvonta ja -ohjaus sekä tarvittaessa kuntoutuspalvelujen yhteensovittaminen
  • Valmennus arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan
  • Ryhmätoiminta ja tuki sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin
  • Muut tarvittavat sosiaalista kuntoutumista edistävät toimenpiteet

Nuorten sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan nuorten sijoittumista työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikkaan sekä ehkäistään näiden keskeyttämistä(SHL 17§)

Kenelle hanke on tarkoitettu?
Työikäisille henkilöille, jotka tarvitsevat arkeen liittyvää tukea.

Arjen hyvinvoinnin lisääminen
Keskeistä on yksilöllinen apu sekä samassa tilanteessa olevien henkilöiden ja ryhmien antama tuki. Toimintoja toteutetaan kuunnellen osallistujia.

Yhteisöt ja yhteisösosiaalityö
Toteutetaan kumppaneiden ja hankkeessa mukana olevien osallistujien kanssa sosiaalityön toimintatapoja, joissa nykyistä paremmin otetaan mukaan sosiaaliset verkostot, lähipalvelut ja henkilöiden oma-aloitteellisuus.

Sosiaalinen terveydenhuolto
Terveydenhuollon palveluissa huomioidaan myös osallistujien sosiaaliset elinolosuhteet.

Toteutetaan yhdessä kuntien terveydenhuollon kanssa valmisteltuja vastaanottoja, joiden tarkoituksena asiakkaiden terveydentilan ja sosiaalisen tilanteen perusteellinen kartoitus. Näin pyritään varmistamaan asiakkaalle mahdollisimman hyvä hoito- ja palvelusuunnitelma.

Hanke kehittää yhteistyössä Kelan kanssa asiakkaista annettavia lausuntoja.

Henkilökunta
Hankkeessa on kolme sosiaalityöntekijää, kaksi sosiaaliohjaajaa ja sairaanhoitajaa sekä projektipäällikkö.

Osoite:
Tampereentie 4 (Kiinteistö Oy Virasto ja liikekeskus, 1. krs.)

Henkilökunta:

Tuula Heikkari, sosiaalityöntekijä
p. 040 335 7493

Taru Barman, sairaanhoitaja
p. 040 335 7141

Pauliina Pirkkanen, sosiaalityöntekijä, p. 040 335 7491

Aino Muuri, sosiaaliohjaaja
p. 040 335 7140

Lisätietoa antaa:

Ilkka Peltomaa, projektipäällikkö
Kirkkotori 10, 2. krs.
37800 Akaa
ilkka.peltomaa (at) valkeakoski.fi
p. 040 335 7319