Vuorohoito Laukeelan päiväkodissa

Vuorohoito on palvelumuoto, johon ovat oikeutettuja vuorotyötä tai ilta/viikonloppu opiskelua suorittavien huoltajien alle kouluikäiset lapset. Urjalassa vuorohoito on keskitetty Laukeelan päiväkotiin. Vuorohoito on päiväkodin normaaliaukioloajan maanantaista -perjantaihin klo 6.30-17 ajan ulkopuolista aikaa. Vuororyhmän aukioloaika määräytyy huoltajien etukäteen varaamien hoitoaikojen perusteella. Lapsen huoltajien tulee toimittaa sähköinen hoitopaikkavaraus niin pien kuin tieto on saatavilla, mutta viimeistään edeltävän viikon maanantaina.

Vuorohoidon perustana on työajat

Lapsella on oikeus vuorohoitoon kun molemmat vanhemmat / huoltajat ovat työssä tai ammatillisessa koulutuksessa samanaikaisesti. Vuorohoitoa tarvitsevan lapsen molempien vanhempien /huoltajien ja heidän kanssaan samassa taloudessa asuvien avo-/ aviopuolisoiden on toimitettava työnantajan tai oppilaitoksen kirjallinen todistus epäsäännöllisistä työ- ja opiskeluajoista sekä yrittäjien toimitettava työaikasuunnitelma varaamalleen hoitoajalle. Mikäli asiakirjoja ei toimiteta määräaikaan mennessä, ei kunta ole velvollinen järjestämään vuorohoitoa.

Vuorohoidon varaaminen ja peruuttaminen

Lapsen vuorohoidon tarve tulee ilmoittaa sähköisesti viimeistään edellisen viikon maanantaina. Työvuorojen äkillisiin muutoksiin tai myöhemmin kuin määräaikaan mennessä ilmoitettuihin varauksiin ei voida varauksetta vastata. Lapsi voi kuitenkin saada äkillistä vuorohoitoa, jos päiväkodin henkilökunnan suunnitellut työvuorot sen mahdollistavat. Päiväkodissa noudatetaan kaikkien työntekijöiden kohdalla työaikalainsäädäntöä ja vuorohoitajilla on myös oikeus tietää työaikansa ja vapaansa suunnitelman mukaisesti säädetyssä ajassa.

Mikäli lapsen vuorohoidon tarve muuttuu tai peruuntuu, pitää siitä ilmoittaa välittömästi päiväkotiin.