Vuorohoito Laukeelan päiväkodissa

Lapselle voidaan tarjota päivällä tapahtuvan varhaiskasvatuksen lisäksi vuorohoitoa kunnan linjausten mukaisesti. Vuorohoito on erityispalvelua, johon ovat oikeutettuja vuorotyötä tekevien huoltajien alle kouluikäiset lapset. Urjalassa vuorohoito on keskitetty Laukeelan päiväkotiin. Vuororyhmän aukioloaika määräytyy huoltajien etukäteen varaamien hoitoaikojen perusteella. Lapsen huoltajien tulee toimittaa sähköinen hoitopaikkavaraus niin pian kuin tieto on saatavissa, mutta viimeistään edeltävän viikon maanantaina.

Vuorohoidon perustana on työajat

Lapsen oikeus subjektiiviseen hoitopaikkaan koskee vain päivällä klo 7-17 välillä tapahtuvaa varhaiskasvatusta. Lapsella on oikeus vuorohoitoon kun molemmat vanhemmat / huoltajat ovat työssä tai ammatillisessa koulutuksessa samanaikaisesti. Vuorohoitoa tarvitsevan lapsen molempien vanhempien /huoltajien ja heidän kanssaan samassa taloudessa asuvien avo-/ aviopuolisoiden on toimitettava työnantajan tai oppilaitoksen kirjallinen todistus epäsäännöllisistä työ- ja opiskeluajoista. Mikäli asiakirjoja ei toimiteta määräaikaan mennessä, ei kunta ole velvollinen järjestämään vuorohoitoa.

Vuorohoidon varaaminen ja peruuttaminen

Lapsen vuorohoidon tarve tulee ilmoittaa sähköisesti viimeistään edellisen viikon maanantaina. Työvuorojen äkillisiin muutoksiin tai myöhemmin kuin määräaikaan mennessä ilmoitettuihin varauksiin ei voida varauksetta vastata. Lapsi voi kuitenkin saada äkillistä vuorohoitoa, jos päiväkodin henkilökunnan suunnitellut työvuorot sen mahdollistavat. Päiväkodissa noudatetaan kaikkien työntekijöiden kohdalla työaikalainsäädäntöä ja vuorohoitajilla on myös oikeus tietää työaikansa ja vapaansa suunnitelman mukaisesti säädetyssä ajassa.

Mikäli lapsen vuorohoidon tarve muuttuu tai peruuntuu, pitää siitä ilmoittaa välittömästi päiväkotiin.

Vuorohoidon aikataulut

Vuorohoitoa tarjotaan arkisin ja lauantaisin pääsääntöisesti klo 5.00 - 22.00. Koska vuorohoito on tarveharkintaista, huomioidaan varhaiskasvatuksessa aina ensisijaisesti lapsen etu ja vasta toissijaisesti huoltajan / vanhemman tarve vuorohoidosta. Myöhemmin töihin menevä tuo lapsen hoitoon ja aikaisemmin töistä pääsevä hakee lapsen hoidosta. Toisen aikuisen ollessa kotona, lapsi ei ole oikeutettu vuorohoitoon.

Vuorohoitoa ei tarjota arkipyhinä:

Uudenvuodenpäivä, loppiainen, pitkäperjantai, pääsiäislauantai, 1. ja 2. pääsiäispäivä, vapunpäivä, helatorstai, helluntaipäivä, juhannusaatto, juhannuspäivä, pyhäinpäivä, itsenäisyyspäivä, jouluaatto, joulupäivä, tapaninpäivä