Erityisvarhaiskasvatus

Erityisvarhaiskasvatus on osa varhaiskasvatuksen toimintaa. Sen lähtökohtana on tukea varhaiskasvatuksessa olevien lasten persoonallisuuden tasapainoista kehitystä yhdessä kotien kanssa ja antaa kaikille lapsille yhteinen ja yhtäläinen laadukas varhaiskasvatus.

Tavoitteet:

 • Havaita ja arvioida lapsen tuen tarve riittävän varhain
 • Tukea lapsen kehitystä arjen tilanteissa lapsen vahvuudet ja vaikeudet huomioon ottaen
 • Ohjata lapsi tarvittaessa tutkimuksiin ja / tai kuntoutukseen
 • Tehdä yhteistyötä avoimesti vanhempien sekä lapsen terapeuttien ja muiden yhteistyötahojen kanssa
 • Vaikuttaa oppimisympäristöön siten, että kaikilla on mahdollisuus kasvaa, kehittyä ja oppia yhteisessä ympäristössä

Tuen tarvetta lapselle voivat aiheuttaa:

 • viivästynyt puheenkehitys tai muut kielelliset erityisvaikeudet
 • kehityksen viivästyminen
 • tunne-elämään tai käyttäytymiseen liittyvät vaikeudet
 • neurologisen kehityksen erityisvaikeudet
 • aistivammat
 • pitkäaikaiset sairaudet.

Urjalassa erityisvarhaiskasvatuksesta vastaa päiväkodin resurssierityislastentarhanopettaja, relto. Hän työskentelee päiväkodin lisäksi kunnan molemmissa esiopetusyksiköissä sekä tarvittaessa perhepäivähoidossa. Työskentelytapoina on mm. yksilö- ja pienryhmätoiminta.

Relton tehtävänkuvaan kuuluu yhdessä vanhempien, varhaiskasvatuksen henkilöstön ja muiden ammattihenkilöiden kanssa ennalta ehkäistä, havaita ja kuntouttaa erilaisia lapsen kehitykseen, kasvuun ja oppimiseen liittyviä viivästymiä ja häiriöitä.

Henkilökunnan työn ohjaus ja konsultointi kuuluu myös hänen toimenkuvaansa. Hän toimii osana laajaa varhaiskasvatuksen yhteistyöverkostoa.

 

 

Lisätiedot:

Erityislastentarhanopettaja
Minna Uusitalo
Puh. 040 335 4348