Varhaiskasvatukseen 
hakeminen, päätöksenteko ja paikan irtisanominen

Päiväkoti- ja perhepäivähoitopaikkaa voi hakea ympäri vuoden. Lain mukaan hakemus on tehtävä viimeistään 4 kk ennen kuin lapsi tarvitsee varhaiskasvatusta. Mikäli tarve johtuu äkillisestä työllistymisestä tai opiskelupaikan saannista, on paikkaa haettava niin pian kuin mahdollista. Tällöin kunnalla on kaksi viikkoa aikaa paikan järjestämiseen hakemuksen jättöpäivästä laskettuna.

Elokuussa vapautuvia varhaiskasvatuspaikkoja on haettava maaliskuun loppuun mennessä. Ilmoitus varhaiskasvatuspaikosta ja hakuajoista julkaistaan kunnan sähköisellä ilmoitustaululla ja Urjalan Sanomissa. Päätös elokuussa alkavasta varhaiskasvatuksesta tehdään kesäkuussa. Päätös on luettavissa sähköisessä järjestelmässä.

Paikkaa haetaan sähköisellä hakemuksella. Huoltaja kirjautuu palveluun omilla verkkopankkitunnuksillaan. Sähköinen lomake ohjaa lomakkeen täyttöä eikä lähetä puutteellisesti täytettyä lomaketta eteenpäin. Mikäli hoidon tarve on kiireellinen, ottakaa lisäksi yhteyttä sähköpostilla tai puhelimitse varhaiskasvatuspäällikköön.

Hoitopaikasta voi esittää toiveita ja ne täytetään, jos mahdollista. Viime kädessä paikan päättää varhaiskasvatuksen järjestäjä olosuhteiden ja kunnan linjausten mukaan.

Lapsen kehityksen ja toiminnan luonteen vuoksi on suositeltavaa, että alle 3-vuotiaita haetaan ensisijaisesti perhepäivähoitoon ja 4-5-vuotiaita päiväkotiin. Epäsäännöllistä hoitoa tai vuorohoitoa tarvitsevien lasten varhaiskasvatus järjestetään päiväkodissa. Lisätietoa palvelumuodoista on sivupalkissa.

Toiminnallisista syistä lapsen varhaiskasvatuspaikkaa voidaan muuttaa toimintakauden aikana. Tällaisia syitä ovat esim. lapsen hoitoajassa tai tarpeessa tapahtuvat muutokset tai erityisen tuen tarve.

Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa mahdolliset asiantuntijalausunnot lapsen erityishoidon tai -kasvatuksen tarpeesta. Perheen tulotiedot toimitetaan palvelusihteeri Päivi Nummelle viimeistään sinä kuukautena kun varhaiskasvatus alkaa.

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen

Kun varhaiskasvatuksen tarve loppuu, irtisanotaan paikka mahdollisimman pian. Irtisanominen tehdään kirjallisesti esimerkiksi sähköpostilla tai muutosilmoituksella viimeistään kaksi viikkoa ennen viimeistä hoitopäivää. Päivähoitotietojen muutoslomakkeen voi pyytää omasta yksiköstään tai varhaiskasvatuspäälliköltä.

Sähköinen asiointi 

Ohjeet sähköiseen hakemukseen

(Mikäli sähköisen hakemuksen käyttäminen ei ole mahdollista, ota yhteyttä varhaiskasvatuspäällikköön)

Maksulaskuri

 Maksulaskurilla voit laskea ARVION varhaiskasvatusmaksun määrästä

 

 

 

Lisätiedot

Päiväkoti- ja perhepäivähoitopaikat, esioppilaan aamu- ja/tai iltapäivähoito (myös vuorohoito ja kuntouttava varhaiskasvatus)
Varhaiskasvatuspäällikkö 
Riitta Rajoo
Puh. 040 335 4315 klo 7.45-8.45

Palvelusihteeri Päivi Nummi paivi.nummi (at) urjala.fi puh.0403354238 klo ma-ti klo 11-12