Perhepäivähoito

Perhepäivähoito on hoitajan kodissa järjestettyä varhaiskasvatusta, jota toteutetaan pienessä maksimissaan neljän lapsen pienryhmässä. Perhepäivähoitoa suunnataan ensisijaisesti pienimmille lapsille.

Perhepäivähoitajien työaikalaki määrittelee heidän työaikaansa siten, että lasten yhteinen hoitoaikatarve ei voi ylittää yhdeksää tuntia. Tarvittavista hoitoajoista on siksi tärkeä informoida hakuprosessissa. Hoitajan työviikon pituudeksi on määritelty 40 tuntia, joten siitä ylimenevä aika huomioidaan työajantasausvapailla. Varahoito järjestetään toisten hoitajien luona tai päiväkodissa. Jos perhe sitoutuu hoitamaan aina varahoidot itse, niin nämä päivät ovat maksuttomia (ei omat vapaapäivät ja loma-ajat).

Lasten hoitoajat ilmoitetaan etukäteen siten, että sunnuntaina klo 24 mennessä tulee olla ilmoitettuna, ei alkavan viikon vaan siitä seuraavan viikon hoitoajat. Sen jälkeen kyseinen viikko lukkiutuu. Vapaita paikkoja käytämme varahoitojärjestelyissä. Huoltajilla on käytössään tägit, joilla kirjaudutaan hoitajan puhelimessa olevan ohjelman kautta hoitoon ja pois. Näiden kautta kirjautuu hoitajan työaika.

Perhepäivähoitaja toteuttaa hoito- ja kasvatustyötä toiminnalle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Päiväkodin johtaja toimii hänen ohjaajana ja vastuuhenkilönä lakien velvoittamalla tavalla. Osa perhepäivähoitajista tapaa toisiaan arjessa yhteisen toiminnan merkeissä. Heille järjestetään säännöllisesti ammatillisia työiltoja.

Jokaiselle lapselle tehdään yhdessä huoltajien kanssa lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, jonka pohjalta hoitajan työlle ja kasvatusyhteistyölle asetetaan tavoitteet ja toimintatavat, joissa huomioidaan jokaisen lapsen yksilöllinen kasvu, kehitys ja oppiminen. Yhteistyössä on mukana tarvittaessa varhaiskasvatuksen erityisopettaja.

PPH-tiedote

Urjalassa toimii tällä hetkellä seitsemän perhepäivähoitajaa. Kuusi heistä toimii Urjalan keskustassa ja lähiympäristössä sekä yksi Halkivahassa.

Lisätietoja perhepäivähoidon toiminnasta voi tiedustella päiväkodin johtajalta ja hoitopaikan hakemisesta varhaiskasvatuspäälliköltä.

 

Lisätiedot

Laukeelan päiväkodin johtaja
Noora Kylliö
puh. 040 335 4317