Päiväkoti

Laukeelan päiväkoti tarjoaa varhaiskasvatuspalvelua Urjalan keskustassa. Päiväkodissa toimii viisi lapsiryhmää. Päiväkoti on avoinna pääsääntöisesti klo 6.30-17.00. Vuorohoitoa järjestetään vain työ/opiskeluperusteisesti. Jokaisessa ryhmässä työskentelee varhaiskasvatuksen opettaja ja kaksi hoitajaa. Hoitopaikan hakuprosessin ohjeet ja vuorohoidon tiedot löytyvät sivupalkista.

Varhaiskasvatus on kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostama kokonaisuus, jota toteutetaan suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti yhteisessä vuorovaikutuksessa. Valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma, Urjalan varhaiskasvatussuunnitelma ja lasten varhaiskasvatussuunnitelmat eli vasut ovat työmme velvoittava perusta.

Varhaiskasvatuksessa toimintaa suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan yhdessä lasten ja huoltajien kanssa. Meille on tärkeää huomioida lasten mielenkiinnon kohteet ja vahvuudet. Toimimme arjessa paljon pienryhmissä ja hyödynnämme erilaisia oppimisympäristöjä. Toimintakulttuurissamme leikillä ja sen kautta oppimisella on iso merkitys. Kasvattajat ovat aidosti läsnä ja aktiivisesti mukana lasten toiminnassa.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja on mukana arjessamme lapsien kasvun- ja kehityksen haasteissa.

Tuulituvassa on pienimpien lasten ryhmä. Meille on tärkeää, että lapsi viihtyy hoidossa ja tuntee olonsa turvalliseksi. Leikki on tärkeintä päivän toiminnassa. Meillä harjoitellaan omatoimisuuden ensiaskelia ja kaverileikkien alkeita. p. 040 335 4312 Virkatie 4 D

Tiukutuvassa  toimintaa suunnitellaan yhdessä lasten kanssa. Retkien, liikkumisen, leikin, askartelun ja tarinoinnin kautta opettelemme elämisen taitoja. Sosiaalisen vuorovaikutuksen harjoittelu ja jokaisen arvostaminen ovat ryhmämme kulmakiviä. p. 040 335 4376 Virkatie 4 E 

Touhutuvassa kohtaamme lapsen lapsena ja kuuntelemme hänen toiveitaan. Lapset osallistuvat päätöksien tekemiseen. Pidämme tärkeänä leikkiä, arjen iloa ja mahdollisuutta syliin. Meille on tärkeää lempeä tutustuminen makujen maailmaan, jokapäiväinen ulkoilu ja monipuolinen yhdessä puuhastelu. p. 040 335 4364 Virkatie 4 F

Taikatuvassa p. 040 335 4314, Virkatie 4 A:ssa ja Tarutuvassa p. 040 335 4311, Virkatie 4 B:ssä ovat meidän isoimmat lapset. Päivärytmi on suunniteltu niin, että lapsella on mahdollisuus oppia uusia asioita koko päivän ajan eri kasvatuksen, opetuksen ja hoidon tilanteissa. Tunnetaitojen oppiminen ja toimiminen yhdessä muiden kanssa ovat keskeisiä asioita toiminnassamme. Toiminnallinen oppiminen ja monipuoliset oppimisympäristöt tekevät oppimisesta mielekästä. Lapset osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja arviointiin esimerkiksi säännöllisesti pidettävissä lasten kokouksissa.

Vuorohoito

• Vuorohoitoa tarvitsevat lapset käyttävät Tuulituvan tiloja 

 

Minä olen hurja ja minä olen rohkea.
Minä olen kaunis ja ihana.
Joskus olen huono ja
joskus hyvä.
Olen sopiva,
sillä Minä olen Minä!

Anni Simojoki

 

 

 

Lisätiedot

Laukeelan päiväkoti
Virkatie 4 (A, B, D, E, F)
31760 Urjala
 

Laukeelan päiväkodin johtaja
Noora Kylliö
Puh. 040 335 4317

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja 
Minna Uusitalo
Puh. 040 335 4348