Päiväkoti

Laukeelan päiväkoti tarjoaa varhaiskasvatuspalvelua Urjalan keskustassa. Päiväkodissa toimii viisi lapsiryhmää. Päiväkoti on avoinna pääsääntöisesti klo 6.30-17.00. Vuorohoitoa järjestetään työperusteisesti aamuisin klo 05.00-6.30 ja iltaisin 17.00-23.00.

Varhaiskasvatus tapahtuu lasten, henkilöstön ja ympäristön vuorovaikutuksessa, jossa kasvatus, opetus ja hoito muodostavat eheän kokonaisuuden. Leikin merkityksen korostaminen on oleellinen osa toimintakulttuuriamme. Läsnä oleva varhaiskasvatuksen ammattilainen mahdollistaa lapsen leikin, vuorovaikutuksen ja oppimisen.

Elokuussa 2017 käyttöön otettu Urjalan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on velvoittava. Uuden vasun myötä on lasten osallisuus niin toiminnan suunnitteluun, toteutukseen kuin arviointiinkin lisääntynyt. Toimintaa suunnitellaan yhdessä lapsen ja hänen huoltajiensa kanssa lapsen kiinnostuksen kohteet ja vahvuudet huomioiden.

Varhaiskasvatus tapahtuu lasten, henkilöstön ja ympäristön vuorovaikutuksessa, jossa kasvatus, opetus ja hoito muodostavat eheän kokonaisuuden. Leikin merkityksen korostaminen on oleellinen osa toimintakulttuuriamme. Läsnä oleva varhaiskasvatuksen ammattilainen mahdollistaa lapsen leikin, vuorovaikutuksen ja oppimisen.

Pienryhmätoiminta on vakiintunut toimintamuoto eri ryhmissä. Pienryhmätoiminta on olennaista vuorovaikutuksen kannalta kaikkien lapsien kohdalla, mutta erityisesti erityistä tukea tarvitsevilla sekä aroilla lapsilla.

Varhaiskasvatuksen erityisestä tuesta vastaa päiväkodin erityislastentarhanopettaja.

Taikatupa puh. 040 335 4314, Virkatie 4 A

• 4-5-vuotiaiden ryhmä

Tarutupa
puh. 040 335 4311, Virkatie 4 A

• 4-5-vuotiaiden ryhmä

Touhutupa puh. 040 335 4364, Virkatie 4 F

 • 2-4-vuotiaiden ryhmä

Tiukutupa puh. 040 335 4376, Virkatie 4 E

• 2-4-vuotiaiden sisarusryhmä

Tuulitupa puh. 040 335 4312, Virkatie 4 D

• alle 3-vuotiaiden ryhmä

Vuorohoito

• Vuorohoitoa tarvitsevat lapset käyttävät Tuulituvan tiloja aamuisin, iltaisin ja lauantaisin

• aamuhoitoa 5.00 - 6.30

• iltahoitoa 17.00 -23.00

 

Minä olen hurja ja minä olen rohkea.
Minä olen kaunis ja ihana.
Joskus olen huono ja
joskus hyvä.
Olen sopiva,
sillä Minä olen Minä!

Anni Simojoki

 

 

 

Lisätiedot

Laukeelan päiväkoti
Virkatie 4 (A, D, E, F)
31760 Urjala
 

Laukeelan päiväkodin johtaja
Noora Kylliö
Puh. 040 335 4317

Erityislastentarhanopettaja
Minna Uusitalo
Puh. 040 335 4348