Hoitoaikojen sähköinen ilmoittaminen

Varhaiskasvatuksessa on käytössä lasten hoitoaikojen sähköinen varausjärjestelmä. Asiakkaita velvoitetaan ennakolta varaamaan lapselleen hoitoajat sähköisen VakaMukana- varausjärjestelmän kautta. Varaukset tehdään vähintään viikkoa ennen hoitotarvetta eli seuraavaa viikkoa varten alkavan viikon maanantaihin klo 24 mennessä, jolloin varausjärjestelmä lukkiutuu. Hoitoaikavarauksia voidaan tehdä ennakolta jopa kuukausien ajalle tulevaisuuteen. Jos varausta ei tehdä, oletetaan, että lapsella ei ole hoidon tarvetta.

Hoitoaikavarauksen voi kopioida useammalle viikolle kerrallaan. Suositeltavaa on täyttää hoitoaikavaraus kuukaudeksi eteenpäin. Akuutit poissaolot pitää edelleen ilmoittaa hoitopaikkaan soittamalla, tekstiviestillä tai sähköpostilla.

Huoltaja kirjautuu palveluun henkilökohtaisella pankkitunnuksella.

Hoitoaikojen sähköinen ilmoittaminen

Yleiseen käyttöön tarkoitettuja tietokoneita on kirjastossa ja kunnanviraston ala-aulassa.

Varhaiskasvatuksen laskutus tapahtuu varattujen / ilmoitettujen ja käytettyjen tuntien mukaan. Varatuilla tunneilla tarkoitetaan hoitoaikasopimuksella sovittujen tuntien määrää. Hoitoaikoja ei saa ilmoittaa eikä käyttää varattuja tunteja enempää. Jos lapselle varatut tunnit eivät riitä, pitää hoitoaikasopimusta muuttaa. Hoitoaikasopimusta muutetaan työstä tai opiskelusta johtuvasta syystä seuraavan kuukauden alusta alkaen.