Lasten varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus on varhaiskasvatuslakiin ja Valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan perustuvaa suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatusta, opetusta ja hoitoa. Urjalan kunnan sivistystoimen alla toimiva varhaiskasvatuspalvelu toteutetaan päiväkodissa, perhepäivähoidossa ja esiopetuksessa. Myös kotihoidon tuki kuuluu varhaiskasvatuspalveluihin.

Huoltajilla on oikeus saada lapselleen varhaiskasvatuksesta hoitopaikka perheen tarpeiden mukaisesti kokopäivähoitona, osapäivähoitona ja esiopetusta täydentävänä hoitona. Palveluista voi lukea tarkemmin nimetyistä linkeistä.

Varhaiskasvatuksen hallinnollisesta suunnittelusta, valmisteluista ja päätöksistä sekä lasten haku- ja sijoituisasioista ja esikoulun toiminnasta vastaa varhaiskasvatuspäällikkö Riitta Rajoo.

Päiväkodin operatiivisesta toiminnasta ja pedagogiikan johtamisesta sekä perhepäivähoidon ohjauksesta vastaa päiväkodin johtaja Noora Kylliö.


Varhaiskasvatussuunnitelma 2017