Perhetyö

Perhetyön tavoitteena on tukea joko koko perhettä tai erityisesti yhtä tai useampaa perheen lapsista. Perhetyön avulla pyritään löytämään perheen omia voimavaroja ohjauksen, neuvonnan ja yhdessä tekemisen keinoin.

 

Tukea tarjotaan, kun

lapsen kasvusta ja kehityksestä on huolta;
lapsen käyttäytymisestä on huolta;
vanhemmat kaipaavat tukea lasten kasvatuksessa;
vanhemmat tarvitsevat tukea omaan jaksamiseen ja väsymyksen tunnistamiseen;
perheenjäsenten suhteet ovat solmussa;
perhe kaipaa neuvoja ja yhdessä pohtimista;
mielenterveydestä tai päihdeasioista on huolta;
rahan käytön suunnittelussa on ongelmia;
perheen tilanteen kriisiytymisen ennaltaehkäisemisessä;

Työtapoja ovat

perhetyön suunnitelman laatiminen ja suunnitelman tarkistus tarvittaessa;
perhe- ja yksilökeskustelut tavoitteiden saavuttamiseksi;
lasten ja nuorten erityinen huomioon ottaminen;
vanhemmuuden vahvistaminen;
yhdessä tekeminen;
yhteistyöneuvottelut perheen asioissa;
yhteistyö perheen sosiaalityöntekijän ja muiden  toimijoiden  kanssa ( esim. terveydenhuolto, koulu, varhaiskasvatus jne.);

Tehostetun tai sosiaalihuollon perhetyön asiakkaaksi tuleminen tapahtuu sosiaalityöntekijän kautta. Työ suunnitellaan yhdessä perheen, sosiaalityöntekijän ja perhetyöntekijän kanssa.

 


 

Yhteystiedot

Sosiaaliohjaaja/ perheavustaja Riikka Kömi
puh. 040 335 4273

Sosiaaliohjaaja Anne Kivelö
puh. 040 335 4018

Sosiaaliohjaaja/perheavustaja/tukiperheet

Riina Rajala
puh. 040 335 4019