Isyyden selvittäminen

Jos avioliiton ulkopuolella syntyneelle lapselle haluaa samanlaisen oikeudellisen aseman kuin avioliitossa syntyneellä, on isyys vahvistettava. Se tapahtuu joko siten, että isä tunnustaa lastenvalvojalle olevansa lapsen isä tai siten, että isyys vahvistetaan oikeudenkäynnissä tuomioistuimen päätöksellä. Isyyden vahvistamisen jälkeen lapsi saa isäänsä ja isänpuoleisiin sukulaisiinsa nähden oikeudellisesti pätevän sukulaissuhteen. Esimerkiksi lapsi voidaan kastaa isän nimelle, lapsella on oikeus saada elatusta myös isältään ja hänellä on oikeus periä isänsä ja isänpuoleiset sukulaisensa. Jos lapsen isä kuolee lapsen ollessa alaikäinen, on lapsella oikeus saada lapselle kuuluvaa perhe-eläkettä ja muita etuuksia isänsä jälkeen.

Isyysselvitys voidaan saattaa loppuun vasta sen jälkeen, kun lapsi on syntynyt. Isyyden selvittäminen siten myös yleensä aloitetaan vasta lapsen syntymän jälkeen. Lastenvalvoja ottaa äitiin yhteyttä saatuaan maistraatilta tiedon lapsen syntymisestä. Lastenvalvoja ei kuitenkaan saa aloittaa tai jatkaa isyyden selvittämistä vastoin äidin tahtoa, jos lapsen äiti on kirjallisesti ilmoittanut lastenvalvojalle vastustavansa isyyden selvittämistä ja lapsi on äitinsä huollossa tai hoidettavana. Isyyden selvittäminen on kuitenkin toimitettava äidin vastustuksesta huolimatta, jos mies, joka katsoo olevansa lapsen isä, on tunnustanut isyytensä.

Isyyden selvittämisen tarkoituksena on hankkia kaikki ne tarpeelliset tiedot, joiden perusteella voidaan todeta, kuka on lapsen todellinen isä. Nämä tiedot hankitaan kuulemalla äitiä ja mahdollista isää sekä tarvittaessa veritutkimuksilla. Jos avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyys on epävarma, on parasta tehdä veritutkimukset ennen isyyden tunnustamista. lastenvalvoja antaa tällöin lähetteet ilmaisiin tutkimuksiin. Lisätietoja saa terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen internet-sivuilta.

Lastenvalvojan luona laaditaan selvittämispöytäkirja sekä isän tunnustamisesta ja äidin kuulemisesta. Asiakirjat lähetetään käräjäoikeuteen tuomarin vahvistettaviksi. Mikäli mies ei vapaaehtoisesti tunnusta isyyttään, isyyden vahvistamiseksi nostetaan kanne, mikäli äiti niin haluaa. Lastenvalvoja vie asian tällöin tuomioistuimeen päätettäväksi.

Isyyden vahvistamisen jälkeen isä on velvollinen osallistumaan lapsen elatukseen. Isyyden tunnustamisen yhteydessä vanhemmat voivat tehdä myös sopimuksen lapsen yhteishuoltajuudesta. Muuten äiti pysyy lapsen ainoana huoltajana.

 

Lisätiedot

Sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja
Hanna-Leena Pohjola 
puh. 040 335 4014 (ma-to klo 11-12)