Peruskoulun oppilaskuljetukset

Perusopetuslain 32 §: n mukaisesti oppilas on oikeutettu maksuttomaan koulukuljetukseen ja kuljetusavustukseen, jos

  • koulumatka on viittä kilometriä pidempi (mitattuna lyhintä jalankulkukelpoista reittiä kodin portilta koulun portille)
  • koulumatka on liian vaikea, rasittava tai vaarallinen
  • päivittäinen koulumatka odotuksineen kestää yli 2,5 tuntia tai yli 3 tuntia (oppilaat, jotka ovat lukuvuoden alussa täytäneet 13 vuotta)

Urjalassa noudatetaan sivistyslautakunnan 22.11.2018 hyväksymiä Urjalan kunnanesi- ja perusopetuksen oppilaskuljetuksia koskevia periaatteita. Periaatteissa on määritetty kunnassa noudatettavaksi maksuton koulukuljetusetuus 1. - 3. luokan oppilaille, joiden koulumatka ylittää 3 kilometriä. Periaatteet sisältävät myös kuntaan määritetyt vaaralliset tieosuudet.

 

 

Lisätiedot

Perusopetuksen kuljetukset:

Sivistysjohtaja
Juha Salo
Puh. 040 335 4250

Hallintosihteeri
Jaana Jokikoivu-Hiukkamäki
Puh. 040 335 4251

Esiopetuksen kuljetukset:
Varhaiskasvatuspäällikkö
Riitta Rajoo
Puh. 040 335 4315