Koulujen kerhotoiminta

Koulun kasvatus- ja opetustyön tueksi voidaan koululla järjestää kerhotoimintaa. Kerhot ovat oppilaille vapaaehtoisia. Kerhotoimintaa voivat järjestää koulu tai koulun ulkopuoliset järjestöt tai yhteisöt. Tavoitteena on edistää myönteisten harrastusten viriämistä sekä antaa oppilaalle mahdollisuus muuhunkin kuin tavanomaiseen koulutyöhön turvallisessa ja rauhallisessa ympäristössä. (Urjalan perusopetuksen opetussuunnitelma.)

Opetushallitus on myöntänyt Urjalan kunnalle vuodesta 2008 alkaen valtionavustusta kerhotoiminnan kehittämiseen perusopetuksessa. Avustuksen myötä koulujen on ollut mahdollista laajentaa kerhotarjontaa. Kouluille on jaettu oma kerhobudjetti, josta rehtori koulullaan jakaa kunkin kerhon käyttöön oman kerhomäärärahan. Määrärahaa voi käyttää kerhonohjaajien palkkoihin, kerhokuljetuksiin ja kerhoon liityviin materiaalikustannuksiin. Sen sijaan kalustohankintoihin tai tilavuoksiin kerhomäärärahaa ei voi käyttää. Rehtorin palkatessa kerhonohjaajaksi koulutoimen ulkopuolisen henkilön, hänen on pyydettävä henkilöä esittämään rikosrekisteriote.

Kerhosta laaditaan kirjallinen kerhosuunnitelma sekä lukukauden päättyessä kerhoarviointi. Lomakkeet palautetaan koulun rehtorin kautta sivistystoimistoon.

 

 

Lisätietoja koulunsa kerhotoiminnasta antavat rehtorit:

Aseman koulun rehtori
Mervi Lumia
Puh. 040 335 4253

Urjalan yhtenäiskoulun rehtori
Marko Nevalainen
Puh. 040 335 4255

Urjalan yhtenäiskoulun apulaisrehtori
Minna Perkiö
Puh. 040 335 4279