Koulutus

Sivistystoimisto vastaa hallinnon kansliapalveluista ja osaltaan koulujen hallinnosta sekä toimii sivistyslautakunnan alaisena yksikkönä. Sivistyspalvelukeskuksen johtajana toimii sivistystoimenjohtaja Juha Salo.

Perusopetus

Urjalassa on 2 koulua, eli Aseman koulu ja Urjalan yhtenäiskoulu. Urjalan yhtenäiskoulu toimii 10.4.2017 asti kahdessa eri toimipisteessä eli vuosiluokkien 1 - 6 oppilaat ovat entisen Kirkonkylän koulun kiinteistössä ja vuosiluokkien 7 - 9 oppilaat entisen Huhdin koulun kiinteistössä.

Lukiokoulutus

Väinö Linnan lukio toimii entisen Huhdin koulun kiinteistössä 10.4.2017 asti. Tämän jälkeen Väinö Linnan lukio toimii Urjalan yhtenäiskoulun kiinteistössä kirkonkylässä.

Taiteen perusopetus

Urjalalla on Lounais-Hämeen Musiikkiopistossa Forssassa 10 oppilaspaikkaa. Lounais-Hämeen Musiikkiopisto järjestää myös musiikkileikkikoulutoimintaa Urjalassa entisen Kirkonkylän koulun tiloissa.

Kansalaisopistotoiminta

Urjala hankkii kansalaisopistotoiminnan ostopalveluna Valkeakoski-opistolta.

Lisätiedot

Sivistystoimenjohtaja
Juha Salo
puh. 040 335 4250

Toimistosihteeri
Jaana Jokikoivu-Hiukkamäki
puh. 040 335 4251