Aikuisten elintapaohjaus

Ei lähetettä

LIIKUNTA

Urjalan liikuntatoimi
Yhteystiedot: ts. liikunta- ja hyvinvointikoordinaattori Marjo Jäärni, marjo.jaarni (at) urjala.fi p. 040 335 4372
http://www.urjala.fi/vapaa-aika-ja-kulttuuri/liikunta
Toimisto kunnantalolla: Tampereentie 6, Urjala
Hinta: maksutonta
Voit kysyä Urjalan harrastusmahdollisuuksista ja saada neuvontaa liikunnan aloittamiseen. Liikuntatoimi järjestää muutamia kertoja vuosittain kuntosalilla maksuttomia ja kaikille avoimia tutustumisvuoroja sekä erilaisia matalan kynnyksen liikuntatoimintoja, kuten yhteiskävelyretkiä.

Akaan kaupunki, Urjalan terveysasema, fysioterapia
Yhteystiedot: Minna Karhu, minna.karhu (at) akaa.fi
Osoite: Sairaalantie 9, 31760 Urjala
Ajanvaraus: 040 335 2123, klo 8 – 8.30 ja 12 – 13 tai Klinik/ 24 h asioinnin kautta Akaan kaupungin verkkosivuilta, https://www.akaa.fi/terveys-ja-perusturva/terveyspalvelut/fysioterapia-ja-apuvalinelainaus/
Yksilöfysioterapia: yksilöllinen fysioterapiaohjaus, hinta 11,40 e / käynti. Asiakkaan tarpeen mukaista ohjantaa pääasiassa liikunnasta eri ikäryhmille. Ei tarvita lähetettä, mutta pääosin asiakkaat tulevat terveydenhuoltoalan ammattilaisten suosittamana.
Ryhmäohjaus: Ryhmät maksuttomia. Ryhmäläiset pääosin eläkeikäisiä, joilla toimintakyky heikentynyt sairauden/ ikääntymisen seurauksena. Voima- ja tasapainon harjoitteita. Pääosin asiakkaat ohjautuvat ryhmiin yksilöfysioterapian jatkona.

Kuntoaskel Oy
Liikunta ja kuntoutus
Yhteystiedot: Heli Mattila, heli.mattila (at) kuntoaskel.net
Osoite: Urjalantie 17, 31760 Urjala
www.kuntoaskel.net
Ajanvaraus: puhelimitse p. 0442355593 tai sähköinen ajanvaraus www.kuntoaskel.net, myös Viialan toimipisteen numerosta 0505779791
Ohjausta antaa: liikunnanohjaaja, kuntoutuksen ohjaaja(AMK), fysioterapeutti(AMK)
Hinta: maksullista
Lähete: Ei tarvita lähetettä, mutta lääkärin määräämällä fysioterapialähetteellä Kelan korvaus
Liikunta: Ohjausta ja neuvontaa liikunnan aloittamiseen ja nousujohteiseen harjoitteluun, myös kuntoilijoiden ja urheilijoiden ohjaus ja valmennus. Ryhmäliikunta: terveyttä ja työkykyä ylläpitävä ja parantava liikunta
Ravitsemus: Yleisluonteista ravitsemusohjausta (laatu, määrä, rytmi) ei kuureja vaan oikeita arjen valintoja, pysyvä muutos.

Ji Do Kwan / Tae Kwon Do Opettaa työskentelemään ryhmässä
Yhteystiedot: urjala.tkd (at) gmail.fi , Markus 044 5222522
Lajin synnyin maa: Korea
Harjoittelu on maksutonta
Sopii kaiken ikäisille Naisille ja Miehille / Tytöille ja Pojille.
Varustus: T-Paita ja verkkarit / Hyvä asenne.
Paikka: Urjalan liikuntahalli
Harjoitukset: Koulun lukuvuoden aikana ilmoitettuna aikana.
Ji Do Kwan /Taekwondossa voi oppia itsepuolustusta, askelottelua, ottelemista, käsitekniikkaa (torjunnat / iskut), potkutekniikkaa, liikesarjoja (poomse).
Taekwondo kehittää yleiskuntoa sekä nopeutta että notkeutta, kehon / mielen hallintaa, keskittymiskykyä, itsehillintää / kärsivällisyyttä.

RAVITSEMUS

Akaan terveyskeskus, Urjalan terveysasema
Osoite: Sairaalantie 9 31760 Urjala
Yhteystiedot: terveydenhoitaja Johanna Mäkinen
Ajanvaraus: 040 335 2128, ma – to klo 12–13 tai Klinik/ 24 h asioinnin kautta Akaan kaupungin verkkosivuilta, https://www.akaa.fi/terveys-ja-perusturva/terveyspalvelut/neuvolat/
Ohjausta antaa: terveydenhoitaja
Kenelle: Esim. diabetes-, sydän- ja verisuoni-, verenpainesairaudet, painonhallinta-asiakkaat

TUPAKKA JA PÄIHTEET

Akaan terveyskeskus, Urjalan terveysasema
Osoite: Sairaalantie 9 31760 Urjala
Yhteystiedot: terveydenhoitaja Johanna Mäkinen
Ajanvaraus: 040 335 2128, ma – to klo 12–13 tai Klinik/ 24 h asioinnin kautta Akaan kaupungin verkkosivuilta, https://www.akaa.fi/terveys-ja-perusturva/terveyspalvelut/neuvolat/,
Ohjausta antaa: terveydenhoitaja
Kenelle: Esim. diabetes-, sydän- ja verisuoni-, verenpainesairaudet, painonhallinta-asiakkaat

UNITERVEYS

Akaan terveyskeskus, Urjalan terveysasema
Osoite: Sairaalantie 9 31760 Urjala
Yhteystiedot: terveydenhoitaja Johanna Mäkinen
Ajanvaraus: 040 335 2128, ma – to klo 12–13 tai Klinik/ 24 h asioinnin kautta Akaan kaupungin verkkosivuilta, https://www.akaa.fi/terveys-ja-perusturva/terveyspalvelut/neuvolat/,
Ohjausta antaa: terveydenhoitaja
Kenelle: Esim. diabetes-, sydän- ja verisuoni-, verenpainesairaudet, painonhallinta-asiakkaat

YLEINEN ELINTAPAOHJAUS

Akaan terveyskeskus, Urjalan terveysasema
Osoite: Sairaalantie 9 31760 Urjala
Yhteystiedot: terveydenhoitaja Johanna Mäkinen
Ajanvaraus: 040 335 2128, ma – to klo 12–13 tai Klinik/ 24 h asioinnin kautta Akaan kaupungin verkkosivuilta, https://www.akaa.fi/terveys-ja-perusturva/terveyspalvelut/neuvolat/,
Ohjausta antaa: terveydenhoitaja
Kenelle: Esim. diabetes-, sydän- ja verisuoni-, verenpainesairaudet, painonhallinta-asiakkaat

Tulppa-kuntoutus ohjelma
Yhteystiedot: Akaan terveyskeskuksen Tulppa-yhdyshenkilöt:
Fysioterapeutti Auli Turunen p. 040 335 2725 ma – pe klo 12 – 13
Fysioterapeutti Jaana Pösö p. 040 335 2027 ma – pe klo 8 – 15
tai Klinik/ 24 h asioinnin kautta Akaan kaupungin verkkosivuilta, https://www.akaa.fi/terveys-ja-perusturva/terveyspalvelut/fysioterapia-ja-apuvalinelainaus/
Ohjausta antaa: Fysioterapeutti tai fysioterapeutti – sairaanhoitaja/terveydenhoitaja - työpari
Hinta: Maksutonta.
Ryhmä järjestetään kaksi kertaa vuodessa ja siihen ei tarvita lähetettä. Fysioterapeutit valitsevat ryhmän jäsenet
Kenelle: TULPPA on ryhmämuotoinen avokuntoutusohjelma valtimotautipotilaille ja niille, joilla on hoitoa vaativia valtimotaudin vaaratekijöitä. Pääkohderyhmä ovat sepelvaltimotautipotilaat, mutta ohjelma sopii myös tyypin 2 diabeetikoille ja lievistä aivoverenkiertohäiriöistä kärsiville. Ryhmiin voivat osallistua myös henkilöt, joilla on lääkehoitoa vaativia vaaratekijöitä, mutta ei vielä diagnostisoitua valtimotautia. Ohjelmassa pyritään ensisijaisesti vähentämään valtimotaudin vaaratekijöitä elintapaohjauksella. Lisäksi pyritään lievittämään sairauden mukanaan tuomaa pelkoa ja ahdistusta sekä puuttumaan ajoissa masennukseen.
Ryhmät kokoontuvat 10 kertaa kerran viikossa 2-3 tuntia kerrallaan sekä kaksi seurantakertaa 6 kk:n ja 12 kk:n kuluttua. Ryhmissä on keskimäärin 10 kuntoutujaa.

Urjalan kunta, Perusturvakeskus, Työllisyyspalvelut
Yhteystiedot: Suvi Kainu, suvi.kainu (at) urjala.fi
Osoite: Tampereentie 6, 31760 Urjala
Ohjausta antavat: Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajat
Hinta: maksutonta
Liikunta ja ravitsemus: työikäiset (17-64-vuotiaat) kuntalaiset jotka asiakkaana työllisyyspalveluissa. Asiakkaan tilanteesta riippuen on päivittäin mahdollista vapaamuotoisesti keskustella terveellisistä elintavoista ja liikkua yksin tai ryhmässä. Moniammatillisuutta hyödyntäen ja asiakkaan aktivointisuunnitelmiin kirjattuja kuntoutustavoitteita toteuttaen ja seuraten, ohjaamme asiakkaan tarpeenmukaisiin alan asiantuntijoiden tarjoamiin liikunta- ja ravitsemuspalveluihin lääkärin suosituksilla ja lähetteillä. Asiakkaan tilanteesta, kiinnostuksesta ja työllistymistavoitteista riippuen ohjaamme heitä myös työkokeiluihin, koulutuksiin ja palkkatukityöhön elintapaohjauksesta vastaaville toimialoille ja oppilaitoksiin.

Urjalan kunta, Sivistyspalvelukeskus, Erityisnuorisotyö
Yhteystiedot: Markus Lohermaa, markus.lohermaa (at) urjala.fi
Osoite: Tampereentie 6, 31760 Urjala
Ohjausta antaa: sosionomi sekä yhteisöpedagogi
Hinta: maksutonta
Liikunta: 15-29-vuotiaat työtä tai koulutusta vailla olevat nuoret, jotka ovat etsivän nuorisotyön tai nuorisoneuvojan asiakkaana. Asiakkaan tilanteesta riippuen on mahdollista antaa ohjausta ja liikkua nuoren kanssa yhdessä.
Ravitsemus: Asiakas voidaan ohjata tarvittaessa ravitsemusneuvonnan palveluiden piiriin sekä tehdä yhteistä työtä moniammatillisesti.

Akaan kaupunki, Urjalan kotihoito
Yhteystiedot: Merja Niekka, Palveluesimies
Osoite: Sairaalantie 9, 31760 Urjala
Liikunta
Ohjausta antaa: Fysioterapeutti, Kuntohoitaja, Lähihoitaja (Kunnon hoitaja koulutettu tai kuntoutukseen suuntautunut)
Ajanvaraus: Ei tarvita lähetettä, mutta aika sovittava. Fysioterapeutti koordinoi kuntoutuksen tarpeita ja toteutusta.
Hinta: Kotikuntoutus on maksullista. Kotihoidon kuntosali ja tuolijumppa eivät ole maksullisia.
Kohderyhmä Ikääntyneet kotihoidon asiakkaat
Yksilöohjaus on asiakkaan tarpeiden mukaisesti, suunniteltua, kestoltaan 1-3kk, liittyy testaukset ennen ja jälkeen ja jatko-ohjaus.
Liikunnan ryhmäohjaus
Kohderyhmä: Kotihoidon asiakkaat ja muut halukkaat ikäihmiset
Kotihoidon kuntosali: Toimii terveyskeskuksen kuntosalilla kerran viikossa ja siellä käy sekä kotihoidon asiakkaita mutta muitakin voidaan ottaa vaihtelevasti mukaan. Ohjelma on suunniteltu ikäihmisille sopivaksi ja paikalla oleva henkilökunta avustaa osallistujia.
Iltalan tuolijumppa: Toimii vanhustentalojen kerhotilassa kerran viikossa ja siellä saa käydä vapaasti kaikki ikäihmiset. Ohjelma suunnitellaan ikäihmisille sopivaksi.
Lähitori: Matalan kynnyksen kohtaamispaikka ikäihmisille, jossa aihealueena ajoittain liikunta, jolloin pienimuotoista ryhmäliikuntaa ja ohjausta fysioterapeutin ja kuntohoitajan toimesta.
Hinta: maksutonta
Ravitsemus
Ohjausta antaa: Tarvittaessa saadaan ravitsemusterapeutin ohjausta. Pienimuotoista ohjausta antaa sairaanhoitajat ja lähihoitajat
Kohderyhmä: Aliravitut tai ylipainoiset kotihoidon asiakkaat
Ravitsemustilan arviointi Mna-testi ja tulosten pohjalta ohjaus ja neuvonta
Hinta: kuuluu kotihoidon palvelumaksuun
Uni
Ohjausta antaa: Kotihoidon sairaanhoitajat ja lähihoitajat 
Kohderyhmä: Kotihoidon asiakkaat
Keskustellaan unen tarpeellisuudesta, laadusta ja sen parantamiskeinoista asiakkaan kanssa kotikäynneillä 
Hinta: Sisältyy kotihoidon palvelumaksuun

Kansalaisopisto/ Valkeakoski-opisto, Urjala
Yhteystiedot: Sannaliisa Ylätalo, sannaliisa.ylatalo (at) valkeakoski.fi tai valkeakoski.opisto (at) valkeakoski.fi
www.valkeakoski.fi/valkeakoski-opisto
Kauppilankatu 2, 37600 Valkeakoski
Ohjausta antaa: liikunnanohjaaja, joogaohjaaja, sairaanhoitaja
Hinta: Ilmoittautuessasi sitoudut maksamaan kurssimaksun. Lasku lähetetään ilmoittamaasi osoitteeseen. Syksyn laskutus alkaa lokakuussa ja kevään laskutus helmikuussa. Jos olet toimialueen työtön tai saat takuueläkettä, voit opiskella ilmaiseksi yhdellä kurssilla lukuvuoden aikana. Etu ei koske materiaali-ja polttomaksuja, taiteen perusopetusta, avoimen yliopiston yliopistomaksua, eikä myyntipalvelukursseja (merkintä kurssin kohdalla). Kurssin voi maksaa erilaisilla kulttuuri- ja liikuntaseteleillä tai kortti/mobiilimaksun kautta ennen laskutusta (30.9./31.1. mennessä). Laskutettua kurssia ei voi enää maksaa seteleillä. Esitäthän työttömän ja takuueläkeläisen edun palvelupisteessä tai sähköpostilla ennen laskutusta. Kurssimaksu laskutetaan kahdessa erässä, kun kurssimaksun hinta on 120€ tai enemmän. Jos ilmoittaudut koko lukuvuoden mittaisen kurssin kevätkaudelle, on kurssimaksu
puolet koko vuoden maksusta (maksu puolitetaan ennen laskutusta).
Kohderyhmä: työikäiset, eläkkeensaajat, miehet, ikääntyneet, liikuntarajoitteiset
Liikuntaryhmiä on kevyestä kehonhuollosta tehokkaampaan jumppaan + tuolijumppa ja joogaryhmät ja lavis

Forssan Seudun hengitysyhdistys
Urjalan yhteyshenkilö, varapj. Petri Hakala p. 0505940400, petri.hakala (at) hengitysyhdistys.fi
forssanseutu (at) hengitysyhdistys.fi
https://www.hengitysyhdistys.fi/forssanseutu
Forssan Seudun hengitysyhdistys toimii myös Urjalan alueella. Yhdistyksemme edistää hyvää hengitysterveyttä järjestämällä luentoja, vertaisryhmiä, liikuntaa ja muita tapahtumia sekä jakamalla tietoa hengitys- ja sisäilmasairauksista.

Tantsulla
Painonhallinnan-/elämäntapaohjaus, tanssi-liiketerapia, sairaanhoitajan toteuttamat terapeuttiset keskustelut sekä hyvinvointia tukevat liikuntapalvelut.
Yhteystiedot: Ulla Leino, tantsulla (at) gmail.com, www.tantsulla.fi
Ajanvaraus: Ulla Leino p. 045 2073108
Ohjausta antaa: tanssi-liiketerapeutti, sairaanhoitaja (psykiatrinen hoitotyö)
Hinta: maksullista
Lähete: ei tarvita
Ryhmäliikunta: Hyvinvointia edistävä ja ylläpitävä liikunta, Urjalan alueella tilausryhmät sekä erilliset työpajat.
Ravitsemus: Painonhallinnan ohjausta sekä yksilöllisesti että ryhmämuotoisena. Ohjaus perustuu Sydänliiton ja Diabetesliiton Pieni Päätös Päivässä -materiaaliin, jolloin pysyvät elintapamuutokset saavutetaan arjen valintoihin paneutuen.

Tmi Paula Ketola, Koulutettu hieroja
Yhteystiedot: Paula Ketola, p.ketola (at) elisanet.fi, puh. 0407476828
Osoite: Tampereentie 4, 31760 Urjala

Tarvitaan lähete

LIIKUNTA

Ei palveluntarjoajia

RAVITSEMUS

Akaan terveyskeskus, Urjalan terveysasema
Osoite: Sairaalantie 9 31 760 Urjala
Yhteystiedot: ravistemusterapeutti Marjukka Lauhkonen, marjukka.lauhkonen (at) valkeakoski.fi, p. 040 335 7252 ma-to klo 12.30-13
Lähete: Ravitsemusterapiaan tarvitaan lääkärin, hoitajan tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön lähete
Hinta: maksullista (v. 2019 11.40 euroa/ vastaanottokäynti)
Kohderyhmä: Kaikki ravitsemusohjausta tarvitsevat kuntalaiset eli henkilöt, joilla on esim. ylipainoa, korkeat veren rasva-arvot tai verenpaine, korkea veren sokeri tai diabetes, keliakia tai muu ruuansulatuskanavan alueen sairaus, ruoka-allergia tai – yliherkkyys, kasvisruokavalio, nielemis- tai syömisvaikeuksia, ruokahaluttomuutta tai muita syömiseen liittyviä ongelmia. Ravitsemusterapeutin vastaanotolla on mahdollista saada arvio omasta ruokavaliosta ja keskustella ruokavalinnoista ja muusta ruokailun toteuttamisesta.

TUPAKKA JA PÄIHTEET

Lääkärin vastaanotto
Akaan terveyskeskus, Urjalan terveysasema
Osoite: Sairaalantie 9 31760 Urjala
Yhteystiedot: Keskitetty ajanvaraus, p. 040 335 2702 ma – pe klo 8 – 16 tai Klinik/ 24 h asioinnin kautta Akaan kaupungin verkkosivuilta, https://www.akaa.fi/terveys-ja-perusturva/terveyspalvelut/laakarien-vastaanotto/
Hinta: Terveyskeskuslääkärin vastaanotto 20,60e - enintään 3 kertaa vuodessa
Kenelle: Ohjaa tarvittaessa korvaushoidon valinnassa tai kirjoittaa vieroituslääkereseptin

UNITERVEYS

Ei palveluntarjoajia

YLEINEN ELINTAPAOHJAUS

Ei palveluntarjoajia