Elintapaohjaus

Urjalan kunta oli mukana VESOTE-hankkeessa, jonka tavoitteena oli lisätä elintapaohjauksen saavutettavuutta ja osaamista erityisesti liikunnan, ravitsemuksen ja unen osalta.

Hankkeen aikana käynnistettiin elintapaohjauksen palvelutarjottimen rakentaminen aikuisille. Myöhemmin tullaan lisäämään palvelutarjottimet myös lapsille, nuorille ja lapsiperheille sekä ikäihmisille. Kuntien palvelutarjottimet muodostavat Pirkanmaan alueellisen elintapaohjauksen palvelutarjottimen, jonka ansiosta potilas voidaan jatkossa helpommin ohjata erikoissairaanhoidosta oman kotikuntansa elintapaohjauksen ja -palveluiden piiriin.

Kuntamme elintapaohjauksen palvelutarjotin julkaistaan kesän 2019 aikana. Tiedot päivitetään jatkossa vuosittain kahdesti: tammikuun 15. päivään mennessä ja elokuun 31. päivään mennessä. Päivitetyt tiedot toimitetaan Urjalan liikunta- ja hyvinvointikoordinaattorille. Tietojen oikeellisuudesta ja päivittämisestä vastaa toimiala/palvelun tarjoaja. Päivittämättömät tiedot poistetaan.

Elintapaohjauksen palvelutarjottimelta tulee löytymään yhteystiedot ja lyhyet kuvaukset elintapaohjauksen palveluista Urjalan alueella. Pääset palvelutarjottimelle vasemmalta löytyvän alasivun kautta. 

Urjalan palveluja on koottu aiheittain myös Etelä-Pirkanmaan palveluhakemistoon, jossa mm. kohdat "9. Kulttuuri ja vapaa-aika” sekä ”22. Terveys ja hyvinvointi”.

Tässä linkki Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Elintapaohjaussivustolle, josta löytyy paljon materiaalia elintapaohjaukseen sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon ammattilaisille. Materiaalia voivat myös kuntalaiset hyödyntää.

”Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on meidän kaikkien yhteinen tehtävä!”

Elintapaohjauksen palvelutarjottimen rakenne