Aikuissosiaalityö

Sosiaalityön tarkoituksena on mahdollistaa yksilön ja perheen elämänkriiseistä selviytyminen sekä tukea yhteisön toimivuutta vaikuttamalla asiakkaiden elinolosuhteisiin. Sosiaalietuuksien myöntämisen lisäksi sitä toteutetaan kehittämällä vaikuttavia ennaltaehkäiseviä työmuotoja ja järjestämällä yhteistyössä asiakkaan ja muiden toimijoiden kanssa hänelle tarpeelliset ja tarkoituksenmukaiset palvelut ja tukitoimet.Rina Reini-Laaksonen, perhepalveluiden koordinaattori, 040 3354015, toiminnan vastuuhenkilö

Narikka

Narikka-toiminta ón kunnan sosiaalitoimen toimintaa, muita toiminnassa mukana ovat nuorisotoimi ja kuntouttava työtoiminta.

Narikka on kaikille tarkoitettu osallistumisen ja kohtaamisen paikka, joka tarjoaa sosiaalisen kuntoutuksen neuvontaa, ohjausta ja vertaistukea. Lisäksi Narikassa voi muun muassa kahvitella, lukea sanomalehtiä ja pelailla pelejä.

Mitä on sosiaalinen kuntoutus?
Sosiaalihuoltolain mukaan sosiaalisella kuntoutuksella tarkoitetaan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin annettavaa tehostettua tukea sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi.

Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu:

Sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminenKuntoutusneuvonta ja -ohjaus sekä tarvittaessa kuntoutuspalvelujen yhteensovittaminenValmennus arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaanRyhmätoiminta ja tuki sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiinMuut tarvittavat sosiaalista kuntoutumista edistävät toimenpiteet

NUORTEN NARIKKA

Nuorten sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan nuorten sijoittumista työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikkaan sekä ehkäistään näiden keskeyttämistä(SHL 17§).

Nuorten Narikka toimii tiistaisin ja keskiviikkoisin Narikan tiloissa. Ohjaajina Tiina Juutilainen, Markus Lohermaa ja Riikka Lehtinen.

Kenelle hanke on tarkoitettu?
Peruskoulun käyneet alle 29-vuotiaat, jotka tarvitsevat arkeen liittyvää tukea.

Arjen hyvinvoinnin lisääminen
Keskeistä on yksilöllinen apu sekä samassa tilanteessa olevien henkilöiden ja ryhmien antama tuki. Toimintoja toteutetaan kuunnellen osallistujia.

Yhteisöt ja yhteisösosiaalityö
Toteutetaan mukana olevien osallistujien kanssa sosiaalityön toimintatapoja, joissa nykyistä paremmin otetaan mukaan sosiaaliset verkostot, lähipalvelut ja henkilöiden oma-aloitteellisuus.

Narikassa kokoontuu myös erilaisia ryhmiä maanantaisin ja torstaisin. Niistä tiedotetaan myöhemmin.

 

 

 

 

 

Lisätiedot

Sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja
Hanna-Leena Pohjola
puh. 040 335 4014 (ma-to klo 11-12)

Sosiaaliohjaaja Mikko Karonen puh.040 3354355,

Virka-ajan ulkopuolinen päivystys puh. 112.

NARIKKA

Tampereentie 4

Rina Reini-Laaksonen, perhepalveluiden koordinaattori, 040 3354015, toiminnan vastaava

Tiina Juutilainen, nuorisoneuvoja, nuorten Narikka, 040 3354237

Markus Lohermaa, etsivä nuorisotyö, nuorten Narikka, 040 3354213

Riikka Lehtinen, sosiaaliohjaaja, nuorten Narikka, 040 3354273

Päivi Nummi, palvelusihteeri, Narikka, 040 3354238 (ma,ti klo 11-12)

Lisäkysymyksiin vastaa Rina Reini-Laaksonen, 040 3354015,