EU:n yleinen tietosuoja-asetus


25.5.2018 kaikkien Euroopan alueen yhteisöjen pitää alkaa soveltamaan EU:n yhteistä tietosuoja-asetusta. Samalla Suomessa aletaan soveltamaan myös uutta tietosuojalakia, joka täydentää EU:n tietosuoja-asetusta. Asetus on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä.

Urjalan kunta on aloittanut asetukseen liittyvän projektin, joka tähtää siihen että 25.5.2018 asiakkaita pystytään palvelemaan mahdollisimman hyvin. Lisäksi projektin tavoitteena on rakentaa Urjalan kunnan hallintoon sisäänrakennettu riskienhallinta. Tämä tarkoittaa sitä, että mm. tietosuoja asioita mietitään osana muutoksia ja uudistuksia.

Urjalan tietosuojavastaava on Asko Mäkinen (0403353206). Lisäksi kunnanhallitus on nimennyt tietosuojatyöryhmän, joka koostuu toimialojen ammattilaisista. Tämä ryhmä ohjaa riskienhallinnan kehittämistä Urjalan kunnassa ja valvoo että tietosuoja-asetusta noudatetaan koko organisaatiossa.

Tietosuojaselosteet

EU:n tietosuoja-asetuksen soveltaminen Urjalan kunnassa projektisuunnitelma