Talous


Kunnan toiminnassa ja taloudessa noudatetaan talousarviota. Kunnanvaltuusto hyväksyy vuosittain talousarviossa toimielimille toimielinkohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot.

Kunnanjohtaja ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat alaisensa toiminnan osalta. Kunnanhallitus ohjaa ja valvoo toimintaa ja taloutta sekä talousarvion toteutumista.

Talousarvio 2014
Talousarvio 2015
Talousarvio 2016
Talousarvio 2017
Talousarvio 2018
Talousarvio 2019


Vuosittain laadittavasta toiminta- ja tilinpäätöskertomuksesta löytyy yleistietoa kunnasta, selvitys taloussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden toteutumisesta sekä kunnan tilinpäätöksen olennaiset tiedot.

Tilinpäätös 2013
Tilinpäätös 2014
Tilinpäätös 2015
Tilinpäätös 2016
Tilinpäätös 2017

Tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. 

Tilintarkastuskertomus 2016
Tilintarkastuskertomus 2017

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2016
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2017Verotus

Valtuusto vahvistaa vuosittain kunnan tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentit

Vero 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016  2017 2018  2019 
Tuloveroprosentti 20,50 20,50 21,00 21,00 21,00 21,50 22,00 22,00 22,00 21,50 21,75 22,00
Yleinen kiinteistövero% 0,75 0,75 0,90 0,90 1,10 1,10 1,10 1,20 1,10 1,10 1,20 1,20
Vakituisen asunnon  vero% 0,30 0,30 0,45 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,65 0,60 0,65 0,65
Muun asuinrakennuksen vero% 0,90 0,90 1,05 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
Rakentamaton rakennuspaikka vero% 0,75 0,75 0,90 0,90 1,10 1,10 1,50 1,50 1,50 ei määrätä erikseen " "
Koiravero, euroa - - - - - - -

Lisää taloustietoa löydät mm. kuntaliiton kuntanavigaattorista:
Kuntanavigaattori