Säännöt, ohjelmat ja suunnitelmat

Lainsäädännön lisäksi kunnnan toimintaa ohjataan valtuuston hyväksymillä säännöillä. Tärkein johtosääntö Urjalan kunnassa on hallintosääntö, jossa määritellään kunnan organisaatio, henkilöstöjärjestelmä ja toimielinten sekä viranhaltijoiden ratkaisuvalta. Sääntö sisältää myös hallinnon ja talouden ohjaus- ja valvontajärjestelmää koskevat ohjeet ja määräykset, kokousmenettelyohjeet sekä luottamustehtävien palkkiojärjestelmän perusteet.

 Hallintosääntö

Valtuuston työjärjestys

 

 Ohjelmat ja suunnitelmat

Etelä-Pirkanmaan seudullinen kotouttamisohjelma (valtuusto hyväksynyt 16.12.2013 § 71)

Urjalan kunnan henkilöstöstrategia (valtuusto hyväksynyt 18.9.2006 § 24)

Urjalan kunnan poistosuunnitelma (valtuusto hyväksynyt 16.9.2013 § 56)

Urjalan elinvoimaohjelma 2017-2020 (valtuusto hyväksynyt 13.2.2017 § 6)