Säännöt, ohjelmat ja suunnitelmat

Lainsäädännön lisäksi kunnnan toimintaa ohjataan valtuuston hyväksymillä säännöillä.  Urjalan kunnassa on hallintosääntö, jossa määritellään kunnan organisaatio, henkilöstöjärjestelmä ja toimielinten sekä viranhaltijoiden ratkaisuvalta. Sääntö sisältää myös hallinnon ja talouden ohjaus- ja valvontajärjestelmää koskevat ohjeet ja määräykset, kokousmenettelyohjeet sekä luottamustehtävien palkkiojärjestelmän perusteet.

 Hallintosääntö

 Konserniohje

 

Ohjelmat ja suunnitelmat

Etelä-Pirkanmaan seudullinen kotouttamisohjelma (valtuusto hyväksynyt 16.12.2013 § 71)

Urjalan kunnan henkilöstöstrategia (valtuusto hyväksynyt 18.9.2006 § 24)

Urjalan kunnan poistosuunnitelma (valtuusto hyväksynyt 21.3.2016 § 4)

Urjalan elinvoimaohjelma 2017-2020 (valtuusto hyväksynyt 13.2.2017 § 6)

Hyvinvointikertomus 2017-2020 (valtuusto hyväksynyt 5.6.2017 § 47)

Urjalan kunnan kotouttamisohjelma 2018-2021 (valtuusto hyväksynyt 12.11.2018 § 29)

Urjalan hyvinvointisuunnitelma vuodelle 2019 (kunnanhallitus hyväksynyt 5.11.2018 § 187)

 

Yhteistoimintasopimukset

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä koskeva yhteistoimintasopimus (Akaan kanssa)